Planeeringute teated

Kuusalu Vallavalitsus annab teada, et algatas 23.detsembril 2020 korraldusega nr 812 Vahastu küla Männi ühistu 11 kinnistu (35204:006:0110) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande....

Vahastu küla Männi ühistu 11 kinnistu detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja eskiismaterjalide tutvustus

Kuusalu Vallavalitsus annab teada, et algatas 23.detsembril 2020 korraldusega nr 812 Vahastu küla Männi ühistu 11 kinnistu (35204:006:0110) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande....

Kuusalu Vallavalitsus annab teada, et algatas 30.detsembril 2020 korraldusega nr 820 Sõitme küla Ees-Liiva kinnistu (35301:001:0929) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Sõitme küla Ees-Liiva kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus annab teada, et algatas 30.detsembril 2020 korraldusega nr 820 Sõitme küla Ees-Liiva kinnistu (35301:001:0929) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Kuusalu Vallavalitsus annab teada, et algatas 30.detsembril 2020 korraldusega nr 821 Salmistu küla Raja kinnistu (35201:002:0125) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Salmistu küla Raja kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus annab teada, et algatas 30.detsembril 2020 korraldusega nr 821 Salmistu küla Raja kinnistu (35201:002:0125) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Kuusalu Vallavalitsuse 17.detsembri 2020 korraldusega nr 784 tunnistati kehtetuks 21.05.2020 korraldusega nr 308 algatatud "Kuusalu aleviku Keskväljak 6 kinnistu detailplaneering ja kinnitatud...

Kuusalu Vallavalitsuse 21.05.2020 korralduse nr 308 „Kuusalu aleviku Keskväljak 6 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine

Kuusalu Vallavalitsuse 17.detsembri 2020 korraldusega nr 784 tunnistati kehtetuks 21.05.2020 korraldusega nr 308 algatatud "Kuusalu aleviku Keskväljak 6 kinnistu detailplaneering ja kinnitatud...

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 30.detsembri 2020 korraldusega nr 824 võeti vastu Kahala küla Mustametsa kinnistu (35203:001:0015) detailplaneering.   Detailplaneeringu...

Kahala küla Mustametsa kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 30.detsembri 2020 korraldusega nr 824 võeti vastu Kahala küla Mustametsa kinnistu (35203:001:0015) detailplaneering.   Detailplaneeringu...

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 30.detsembri 2020 korraldusega nr 822 võeti vastu Sõitme küla Tamme kinnistu (35301:001:0209) detailplaneering.   Detailplaneeringu avaliku...

Sõitme küla Tamme kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 30.detsembri 2020 korraldusega nr 822 võeti vastu Sõitme küla Tamme kinnistu (35301:001:0209) detailplaneering.   Detailplaneeringu avaliku...

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 30.detsembri 2020 korraldusega nr 823 võeti vastu Andineeme küla Tülivere ühistu 26 (35301:001:0302) ja Tülivere üldmaa 2 (35301:001:0296) kinnistute...

Andineeme küla Tülivere ühistu 26 ja Tülivere üldmaa 2 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 30.detsembri 2020 korraldusega nr 823 võeti vastu Andineeme küla Tülivere ühistu 26 (35301:001:0302) ja Tülivere üldmaa 2 (35301:001:0296) kinnistute...

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 17.detsembri 2020 korraldusega nr 781 võeti vastu Kuusalu aleviku Kuuse tn 3 kinnistu (35201:004:0220) detailplaneering.   Detailplaneeringu...

Kuusalu aleviku Kuuse tn 3 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 17.detsembri 2020 korraldusega nr 781 võeti vastu Kuusalu aleviku Kuuse tn 3 kinnistu (35201:004:0220) detailplaneering.   Detailplaneeringu...

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 17.detsembri 2020 korraldusega nr 782 võeti vastu Kuusalu aleviku Soodla tee 5 kinnistu (35201:004:1090) detailplaneering.   ...

Kuusalu aleviku Soodla tee 5 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 17.detsembri 2020 korraldusega nr 782 võeti vastu Kuusalu aleviku Soodla tee 5 kinnistu (35201:004:1090) detailplaneering.   ...

Kuusalu Vallavalitsus annab teada, et algatas 17.detsembril 2020 korraldusega nr 783 Kupu küla Raja kinnistu (35201:002:2470) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Kupu küla Raja kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus annab teada, et algatas 17.detsembril 2020 korraldusega nr 783 Kupu küla Raja kinnistu (35201:002:2470) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Kuusalu Vallavolikogu 16.septembri 2020 aastal otsusega nr 43 algatatud  Hara küla Viki, Lauri, Lauri-Kalda, Eduri  ja Liisa kinnistute ja nende lähiala detail planeeringu  ...

Hara küla Viki, Lauri, Lauri-Kalda, Eduri ja Liisa kinnistute detailplaneeringu eskiismaterjalide tutvustus

Kuusalu Vallavolikogu 16.septembri 2020 aastal otsusega nr 43 algatatud  Hara küla Viki, Lauri, Lauri-Kalda, Eduri  ja Liisa kinnistute ja nende lähiala detail planeeringu  ...

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 10.detsembri 2020 korraldusega nr 751 võeti vastu Kiiu aleviku Töökoja põik 3 kinnistu (35201:003:0369) detailplaneering.   ...

Kiiu aleviku Töökoja põik 3 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 10.detsembri 2020 korraldusega nr 751 võeti vastu Kiiu aleviku Töökoja põik 3 kinnistu (35201:003:0369) detailplaneering.   ...

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 10.detsembri 2020 korraldusega nr 750 võeti vastu Salmistu küla Pedassaare tee 69 kinnistu (35201:009:0610) detailplaneering.   ...

Salmistu küla Pedassaare tee 69 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 10.detsembri 2020 korraldusega nr 750 võeti vastu Salmistu küla Pedassaare tee 69 kinnistu (35201:009:0610) detailplaneering.   ...

Kuusalu Vallavalitsus annab teada, et algatas 10.detsembri 2020 korraldusega nr 752 Muuksi küla Käsperi-Hansu kinnistu (35301:001:1637) detailplaneeringu, kinnitati lähteülesanne ning...

Muuksi küla Käsperi-Hansu kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Kuusalu Vallavalitsus annab teada, et algatas 10.detsembri 2020 korraldusega nr 752 Muuksi küla Käsperi-Hansu kinnistu (35301:001:1637) detailplaneeringu, kinnitati lähteülesanne ning...

Kuusalu Vallavalitsus annab teada, et Kuusalu Vallavolikogu 09.detsembri 2020 otsusega nr 55 algatati Vihasoo küla Jõekalda kinnistu (42301:004:0409) detailplaneering, kinnitati lähteülesanne...

Vihasoo küla Jõekalda kinnistu detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Kuusalu Vallavalitsus annab teada, et Kuusalu Vallavolikogu 09.detsembri 2020 otsusega nr 55 algatati Vihasoo küla Jõekalda kinnistu (42301:004:0409) detailplaneering, kinnitati lähteülesanne...

Kuusalu Vallavalitsuse 27.augustil 2020 aastal korraldusega nr 519 algatatud Andineeme küla Vaino (35301:001:0927) ja Taneli (35203:001:0620) kinnistute detailplaneeringu eskiismaterjalid on...

Andineeme küla Vaino ja Taneli kinnistute detailplaneeringu eskiismaterjalide tutvustus

Kuusalu Vallavalitsuse 27.augustil 2020 aastal korraldusega nr 519 algatatud Andineeme küla Vaino (35301:001:0927) ja Taneli (35203:001:0620) kinnistute detailplaneeringu eskiismaterjalid on...

Kuusalu Vallavalitsuse 08.oktoobri 2020 korraldusega nr 629 algatatud Viinistu küla Lassi kinnistu (42301:003:0667) detailplaneeringu eskiismaterjalid on kättesaadavad Kuusalu valla kodulehel...

Viinistu küla Lassi kinnistu detailplaneeringu eskiismaterjalide tutvustus

Kuusalu Vallavalitsuse 08.oktoobri 2020 korraldusega nr 629 algatatud Viinistu küla Lassi kinnistu (42301:003:0667) detailplaneeringu eskiismaterjalid on kättesaadavad Kuusalu valla kodulehel...

Kuusalu Vallavalitsus algatas 19.novembril 2020 aastal korraldusega nr 709 Vahastu küla Uuekuusiku (35203:001:0295) ja Vanakuusiku (35203:001:0191) kinnistute detailplaneeringu ning kinnitas...

Vahastu küla Uuekuusiku ja Vanakuusiku kinnistute detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus algatas 19.novembril 2020 aastal korraldusega nr 709 Vahastu küla Uuekuusiku (35203:001:0295) ja Vanakuusiku (35203:001:0191) kinnistute detailplaneeringu ning kinnitas...

Kuusalu Vallavolikogu 17. juuni 2020 otsusega nr 35 võeti vastu Salmistu küla Pedassaare tee 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 kinnistute ja nende lähiala detailplaneering ja...

Salmistu küla Pedassaare tee 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku avaliku arutelu tulemused

Kuusalu Vallavolikogu 17. juuni 2020 otsusega nr 35 võeti vastu Salmistu küla Pedassaare tee 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 kinnistute ja nende lähiala detailplaneering ja...

Kuusalu Vallavolikogu 08.oktoobril 2019 korraldusega nr 57 algatatud Vahastu küla Mustametsa kinnistu (35203:001:0014) detailplaneeringu eskiismaterjalid on kättesaadavad Kuusalu valla kodulehel...

Vahastu küla Mustametsa kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustus

Kuusalu Vallavolikogu 08.oktoobril 2019 korraldusega nr 57 algatatud Vahastu küla Mustametsa kinnistu (35203:001:0014) detailplaneeringu eskiismaterjalid on kättesaadavad Kuusalu valla kodulehel...