Planeeringute teated 2018

Kuusalu Vallavalitsuse 12.aprilli 2018.a. korraldusega nr 180 algatatud Juminda küla Keskküla kinnistu (42301:001:0792) detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 10.jaanuaril 2019.a. kell...

Juminda küla Keskküla kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 12.aprilli 2018.a. korraldusega nr 180 algatatud Juminda küla Keskküla kinnistu (42301:001:0792) detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 10.jaanuaril 2019.a. kell...

Kuusalu Vallavalitsuse 27.11.2018.a. korraldusega nr 634 algatati Kodasoo küla Uuesarapiku kinnistu (35201:003:0213) detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne.   ...

Kodasoo küla Uuesarapiku kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsuse 27.11.2018.a. korraldusega nr 634 algatati Kodasoo küla Uuesarapiku kinnistu (35201:003:0213) detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne.   ...

Kuusalu Vallavalitsuse 27.11.2018.a. korraldusega nr 633 on algatatud Vahastu küla Tamme ühistu 14 kinnistu (35204:002:0140) detailplaneeringu algatamine ja kinnitati lähteülesanne.  ...

Vahastu küla Tamme ühistu 14 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsuse 27.11.2018.a. korraldusega nr 633 on algatatud Vahastu küla Tamme ühistu 14 kinnistu (35204:002:0140) detailplaneeringu algatamine ja kinnitati lähteülesanne.  ...

Kuusalu Vallavolikogu 27.novembri 2018 otsusega nr.79 tunnistati kehtetuks Kuusalu Vallavolikogu 28.09.2012 otsus nr 41 "Põhja küla Uuekadaka kinnistu detailplaneeringu algatamine ja...

Põhja küla Uuekadaka kinnistu detailplaneeringu algatamise korralduse kehtetuks tunnistamine

Kuusalu Vallavolikogu 27.novembri 2018 otsusega nr.79 tunnistati kehtetuks Kuusalu Vallavolikogu 28.09.2012 otsus nr 41 "Põhja küla Uuekadaka kinnistu detailplaneeringu algatamine ja...

Valkla küla Kuldallika kinnistu (35301:001:0659) avaliku väljapaneku jooksul laekus Kuusalu Vallavalitsusele üks kiri arvamuste ja ettepanekutega. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu...

Valkla küla Kuldallika kinnistu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Valkla küla Kuldallika kinnistu (35301:001:0659) avaliku väljapaneku jooksul laekus Kuusalu Vallavalitsusele üks kiri arvamuste ja ettepanekutega. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu...

Kuusalu Vallavolikogu 27.11.2018 otsusega nr 78 kehtestati Kolga-Aabla küla Vesilinnu kinnistu (42301:001:0325) detailplaneering.   Detailplaneeringu eesmärgiks on 3839 m2...

Kolga-Aabla küla Vesilinnu kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu 27.11.2018 otsusega nr 78 kehtestati Kolga-Aabla küla Vesilinnu kinnistu (42301:001:0325) detailplaneering.   Detailplaneeringu eesmärgiks on 3839 m2...

Kuusalu Vallavolikogu 27.11.2018 otsusega nr 77 kehtestati Sõitme küla Tamme kinnistu (35301:001:0209) detailplaneering.   Planeeritav ala asub Sõitme külas hajaasustusega...

Sõitme küla Tamme kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu 27.11.2018 otsusega nr 77 kehtestati Sõitme küla Tamme kinnistu (35301:001:0209) detailplaneering.   Planeeritav ala asub Sõitme külas hajaasustusega...

Kuusalu Vallavolikogu 27.11.2018 otsusega nr 76 kehtestati Salmistu küla Pedassaare tee 86 kinnistu (35201:009:0550) detailplaneering. Planeeritav kinnistu asub üldplaneeringu kohasel...

Salmistu küla Pedassaare tee 86 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu 27.11.2018 otsusega nr 76 kehtestati Salmistu küla Pedassaare tee 86 kinnistu (35201:009:0550) detailplaneering. Planeeritav kinnistu asub üldplaneeringu kohasel...

Kuusalu Vallavolikogu 27.11.2018 otsusega nr 75 kehtestati Salmistu küla Pedassaare tee 85 kinnistu detailplaneering. Planeeritav kinnistu asub üldplaneeringu kohasel...

Salmistu küla Pedassaare tee 85 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu 27.11.2018 otsusega nr 75 kehtestati Salmistu küla Pedassaare tee 85 kinnistu detailplaneering. Planeeritav kinnistu asub üldplaneeringu kohasel...

Kuusalu Vallavalitsuse 10.oktoobri 2018.a. korraldusega nr 516 algatatud Salmistu küla Tuule kinnistu (35201:002:1840) detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub Kuusalu...

Salmistu küla Tuule kinnistu eskiisi avalik arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 10.oktoobri 2018.a. korraldusega nr 516 algatatud Salmistu küla Tuule kinnistu (35201:002:1840) detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub Kuusalu...

Kuusalu Vallavalitsuse 23.10.2018.a. korraldusega nr 555 võeti vastu Kiiu aleviku Vana-Narva mnt 11 (35201:003:0530) detailplaneering. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek ehitusõiguse...

Kiiu aleviku Vana-Narva mnt 11 avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 23.10.2018.a. korraldusega nr 555 võeti vastu Kiiu aleviku Vana-Narva mnt 11 (35201:003:0530) detailplaneering. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek ehitusõiguse...

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015.a algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 01.07.2018. ...

Algatatud detailplaneeringute kehtetuks tunnistamised

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015.a algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 01.07.2018. ...

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015.a algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 01.07.2018. ...

Algatatud detailplaneeringute kehtetuks tunnistamised

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015.a algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 01.07.2018. ...

Vastavalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse paragrahvi 1 lõikele 4 on Kuusalu Vallavalitsus üle vaadanud detailplaneeringud, mille algatamise korraldus on antud enne...

Algatatud detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine

Vastavalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse paragrahvi 1 lõikele 4 on Kuusalu Vallavalitsus üle vaadanud detailplaneeringud, mille algatamise korraldus on antud enne...

Kuusalu Vallavalitsuse 20.juuni 2018.a. korraldusega nr 320 algatatud Mäepea küla Liivamäe kinnistu (35201:002:0131) detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub Kuusalu...

Mäepea küla Liivamäe kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 20.juuni 2018.a. korraldusega nr 320 algatatud Mäepea küla Liivamäe kinnistu (35201:002:0131) detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub Kuusalu...

Kuusalu Vallavalitsuse 23.10.2018.a. korraldusega nr 556 võeti vastu Kahala küla Pääsusilma kinnistu (35301:001:0718) detailplaneering. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek 2,0 ha suurusele...

Kahala küla Pääsusilma kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 23.10.2018.a. korraldusega nr 556 võeti vastu Kahala küla Pääsusilma kinnistu (35301:001:0718) detailplaneering. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek 2,0 ha suurusele...

Kuusalu Vallavalitsuse 10.10.2018 korraldusega nr 516 algatati Salmistu küla Tuule kinnistu (35201:002:1840) detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne.  Tuule kinnistu asub...

Salmistu küla Tuule kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsuse 10.10.2018 korraldusega nr 516 algatati Salmistu küla Tuule kinnistu (35201:002:1840) detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne.  Tuule kinnistu asub...

Kuusalu Vallavalitsuse 10.10.2018 korraldusega nr 515 algatati Salmistu küla Rannasalu tee 2 (35201:002:1037) ja Rannasalu tee 4 (35201:002:1038) kinnistute detailplaneering ja kinnitati...

Salmistu küla Rannasalu tee 2 ja 4 kinnistute detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsuse 10.10.2018 korraldusega nr 515 algatati Salmistu küla Rannasalu tee 2 (35201:002:1037) ja Rannasalu tee 4 (35201:002:1038) kinnistute detailplaneering ja kinnitati...

Kuusalu Vallavalitsuse 03.10.2018 korraldusega nr 490 võeti vastu Kaberla küla Kiviaia tee 2 (35201:001:0195) ja Kiviaia tee 4 (35201:001:0194) kinnistute...

Kaberla küla Kiviaia tee 2 ja Kiviaia tee 4 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 03.10.2018 korraldusega nr 490 võeti vastu Kaberla küla Kiviaia tee 2 (35201:001:0195) ja Kiviaia tee 4 (35201:001:0194) kinnistute...

Kuusalu Vallavalitsuse 13.06.2018 korraldusega nr 290 algatatud Valkla küla Töökoja kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 08.novembril kell...

Valkla küla Töökoja kinnistu detailplaneeringu eskiisi arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 13.06.2018 korraldusega nr 290 algatatud Valkla küla Töökoja kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 08.novembril kell...