Planeeringute teated 2016

Kuusalu vallavalitsuse 07.01.2016 korraldusega nr 1 on  algatatud Kasispea küla Madiksepõllu kinnistu detailplaneering , kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju...

Kasispea küla Madiksepõllu kinnistu detailplaneering

Kuusalu vallavalitsuse 07.01.2016 korraldusega nr 1 on  algatatud Kasispea küla Madiksepõllu kinnistu detailplaneering , kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju...

Kuusalu Vallavalitsuse 15.12.2016 korraldusega nr 644 algatati Tapurla küla Loksa metskond 9 maaüksuse detailplaneering, kinnitati lähteülesanne ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline...

Tapurla küla Loksa metskond 9 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade tutvustus

Kuusalu Vallavalitsuse 15.12.2016 korraldusega nr 644 algatati Tapurla küla Loksa metskond 9 maaüksuse detailplaneering, kinnitati lähteülesanne ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline...

Kuusalu Vallavalitsuse 01.12.2016 korraldusega nr 615 on vastu võetud Tapurla küla Andi kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on lisa ehitusõiguse seadmine elamu rajamiseks,...

Tapurla küla Andi kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 01.12.2016 korraldusega nr 615 on vastu võetud Tapurla küla Andi kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on lisa ehitusõiguse seadmine elamu rajamiseks,...

Kuusalu Vallavalitsuse 15.12.2016 korraldusega nr 646 on algatati Salmistu küla Pedassaare tee 85 kinnistu detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Detailplaneeringu eesmärk on 1496 m2...

Salmistu küla Pedassaare tee 85 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kuusalu Vallavalitsuse 15.12.2016 korraldusega nr 646 on algatati Salmistu küla Pedassaare tee 85 kinnistu detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Detailplaneeringu eesmärk on 1496 m2...

Kuusalu Vallavalitsuse 15.12.2016 korraldusega nr 645 on algatati Kuusalu aleviku Põllu tn 7 kinnistu detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Detailplaneeringu eesmärk on 2621 m2 suuruse...

Kuusalu aleviku Põllu tn 7 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kuusalu Vallavalitsuse 15.12.2016 korraldusega nr 645 on algatati Kuusalu aleviku Põllu tn 7 kinnistu detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Detailplaneeringu eesmärk on 2621 m2 suuruse...

Kuusalu vallavalitsuse 01.12.2016 korraldusega nr 614 on algatatud Hara küla Ülemiste kinnistu detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline...

Hara küla Ülemiste kinnistu detailplaneering

Kuusalu vallavalitsuse 01.12.2016 korraldusega nr 614 on algatatud Hara küla Ülemiste kinnistu detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline...

Kuusalu vallavalitsuse 01.12.2016 korraldusega nr 613 on algatatud Leesi küla Mölleri kinnistu detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline...

Leesi küla Mölleri kinnistu detailplaneering

Kuusalu vallavalitsuse 01.12.2016 korraldusega nr 613 on algatatud Leesi küla Mölleri kinnistu detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline...

Kuusalu Vallavalitsuse 01.09.2016 korraldusega nr 432 on vastuvõetud Viinistu küla Toomika kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise ülesanne on kinnistu jagamine kaheks...

Viinistu küla Toomika kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 01.09.2016 korraldusega nr 432 on vastuvõetud Viinistu küla Toomika kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise ülesanne on kinnistu jagamine kaheks...

Kuusalu vallavolikogu 30.11.2016 otsusega nr 48 kehtestati Viinistu küla Toomika kinnistu (42301:003:0012) detailplaneering, mille ülesanne on kinnistu jagamine kaheks elamumaa sihtotstarbega...

Kehtestati Viinistu küla Toomika kinnistu detailplaneering

Kuusalu vallavolikogu 30.11.2016 otsusega nr 48 kehtestati Viinistu küla Toomika kinnistu (42301:003:0012) detailplaneering, mille ülesanne on kinnistu jagamine kaheks elamumaa sihtotstarbega...

Andineeme küla Karla kinnistu detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine, ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete rajamiseks, parkimiskorralduse, juurdepääsutee, tehnovarustuse,...

Andineeme küla Karla kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohad

Andineeme küla Karla kinnistu detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine, ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete rajamiseks, parkimiskorralduse, juurdepääsutee, tehnovarustuse,...

Kuusalu Vallavalitsuse 27.10.2016 korraldusega nr 551 on vastuvõetud Soorinna küla Kooljamäe kinnistu (35203:001:0447) detailplaneering. Detailplaneeringu ülesanne on 3,2 ha suuruse Kooljamäe...

Soorinna küla Kooljamäe kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 27.10.2016 korraldusega nr 551 on vastuvõetud Soorinna küla Kooljamäe kinnistu (35203:001:0447) detailplaneering. Detailplaneeringu ülesanne on 3,2 ha suuruse Kooljamäe...

Kuusalu Vallavalitsuse 27.10.2016 korraldusega nr 552 on vastuvõetud Kuusalu aleviku Kuusalu tee 8a kinnistu (35201:004:0080) detailplaneering. Detailplaneeringu ülesanne on 2893 m² suuruse...

Kuusalu aleviku Kuusalu tee 8a kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 27.10.2016 korraldusega nr 552 on vastuvõetud Kuusalu aleviku Kuusalu tee 8a kinnistu (35201:004:0080) detailplaneering. Detailplaneeringu ülesanne on 2893 m² suuruse...

Kuusalu Vallavalitsuse 20.10.2016 korraldusega nr 531 on vastuvõetud Kaberla küla Liivanõmmiku kinnistu (35201:001:0510) detailplaneering. Planeeringuga tehakse ettepanek kinnistu maakasutuse...

Kaberla küla Liivanõmmiku kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 20.10.2016 korraldusega nr 531 on vastuvõetud Kaberla küla Liivanõmmiku kinnistu (35201:001:0510) detailplaneering. Planeeringuga tehakse ettepanek kinnistu maakasutuse...

Kuusalu vallavalitsuse 20.10.2016 korraldusega nr 530 on vastuvõetud Kiiu aleviku Jossi kinnistu (35201:003:0009) detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise ülesanne on kinnistu kolmeks...

Kiiu aleviku Jossi kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu vallavalitsuse 20.10.2016 korraldusega nr 530 on vastuvõetud Kiiu aleviku Jossi kinnistu (35201:003:0009) detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise ülesanne on kinnistu kolmeks...

Detailplaneeringu ülesanne on hoonestusala laiendamine, ehitusõiguse, tehnovõrkude, haljastuse ja heakorra  lahendite täpsustamine. Planeeritava ala suurus on 5643m2. Detailplaneering on...

Kuusalu Vallavolikogu 26.10.2016 otsusega nr 44 kehtestati Sõitme küla Rannaküla tee 11 kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringu ülesanne on hoonestusala laiendamine, ehitusõiguse, tehnovõrkude, haljastuse ja heakorra  lahendite täpsustamine. Planeeritava ala suurus on 5643m2. Detailplaneering on...

Detailplaneeringu eesmärk on maaüksuste liitmine üheks kinnistuks, maakasutuse sihtotstarbe, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, juurdepääsutee, tehnovarustuse, liikluskorralduse,...

Kuusalu Vallavolikogu 26.10.2016 otsusega nr 42 kehtestati Andineeme küla Karu, Kopra, Siili ja Jänese kinnistute detailplaneering.

Detailplaneeringu eesmärk on maaüksuste liitmine üheks kinnistuks, maakasutuse sihtotstarbe, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, juurdepääsutee, tehnovarustuse, liikluskorralduse,...

Detailplaneeringu koostamise ülesanne on kinnistu maasihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete rajamiseks, tehnovarustuse, juurdepääsuteede, liikluskorralduse, haljastuse ja...

Kuusalu Vallavolikogu 26.10.2016 otsusega nr 41 kehtestati Valkla küla Ojakääru kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise ülesanne on kinnistu maasihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete rajamiseks, tehnovarustuse, juurdepääsuteede, liikluskorralduse, haljastuse ja...

Detailplaneeringu eesmärk on Laululava kinnistule hoolekandeasutuse rajamine, ala teenindava transpordimaa ümberkruntimine ning kinnistuga piirnevale riigimaale parkimis- ja haljasala rajamine....

Kuusalu Vallavolikogu 26.10.2016 otsusega nr 43 kehtestati Kuusalu aleviku Laululava kinnistu ja lähiala detailplaneering.

Detailplaneeringu eesmärk on Laululava kinnistule hoolekandeasutuse rajamine, ala teenindava transpordimaa ümberkruntimine ning kinnistuga piirnevale riigimaale parkimis- ja haljasala rajamine....

Kuusalu Vallavalitsuse 20.10.2016 korraldusega nr 529 on algatatud Tammispea küla Laanekivi kinnistu detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline...

Algatatud Tammispea küla Laanekivi kinnistu detailplaneering

Kuusalu Vallavalitsuse 20.10.2016 korraldusega nr 529 on algatatud Tammispea küla Laanekivi kinnistu detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline...

Kuusalu Vallavalitsuse 13.10.2016 korraldusega nr 515 on algatatud Pedaspea küla Külaotsa kinnistu detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline...

Pedaspea küla Külaotsa kinnistu detailplaneering

Kuusalu Vallavalitsuse 13.10.2016 korraldusega nr 515 on algatatud Pedaspea küla Külaotsa kinnistu detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline...