Projektid

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise kord Kuusalu vallas

Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine
Eesmärk: tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.
Toetatavad tegevused:
Tegevuse raames toetatakse puudega inimese erivajadustest tulenevat eluruumi kohandamist:
-         liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
-         hügieenitoimingute parandamiseks;
-         köögitoimingute parandamiseks.
Kuusalu vallal on hetkel töös laekunud 4 taotleja kodu kohandamine: pesemisvõimaluste kohandamised ja kaldteede ehitus. Projekti kogumaksumus 19 460 eurot.