Raieloa taotlemine

Raieluba tuleb taotleda Kuusalu valla tiheasustusaladel. Hajaasustuse piirkonnas reguleerib raietegevust „metsaseadus" ning Lahemaa rahvuspargis „Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskiri". Metsaseadus ei laiene õuemaale, elamumaale, parkidele, kalmistutele, haljasalale, marja- ja viljapuuaia, puukooli, aiandi, dendraariumi ning puu- ja põõsaistadnike maale. Metsaseaduse kohaselt on lubatud kinnisasja kohta aastas raiuda kuni 20 tihumeetrit puitu ilma metsateatist esitamata.

Taotlemine elektrooniliselt

 

Vajalikud sammud:

Avage raieloa taotlemise e-vorm. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart, PIN1 ja PIN2.  
Seejärel kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Kuusalu  vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 

 


Taotluse vormi saab täita ka paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Kuusalu vallamajast keskkonnateenistusest. 

Taotlus tuleb esitada keskkonnateenistusele.

Kuusalu valla tiheasustusaladel raieloa väljaandmise kord