Projekt "Aarete sadam Salmistu"

Projekti üldeesmärk on arendada välja rekonstrueeritava Salmistu väikesadama baasil omanäoline aktiivpuhkuse ja külastuskeskus, mis toimiks piirkonna külalislahkuse sektori ettevõtjate võrgustikuna ning ühendaks enda teenuste valikus mere-, loodus-, kultuuriturismi ja aktiivpuhkuse teenuseid ning oleks kogu piirkonna  turismiväravaks meie arvukate vaatamisväärsuste - aarete tutvustamisel.
 
Projekti abikõlblik kogumaksumus on 1 129 012,00 eurot, millest  EL Regionaalarengu Fondi toetus on maksimaalselt 790 311,40 eurot.

 

Salmistu sadama kodulehekülg: https://portsalmistu.ee/

***

Salmistu sadama hoonestusõiguse enampakkumise tulemus
20.04.2022

Salmistu sadama kinnistu hoonestusõiguse ja väikesadama operaatori leidmiseks korraldatud konkursile laekus neli pakkumist. Hindamiskomisjon valis hindamiskriteeriumite alusel võitjaks OÜ Rasta Music pakkumise.
Kuusalu vallavalitsus kinnitas tulemuse 14. aprillil ning vallavolikogu andis nõusoleku täna, 20. aprillil. Järgmine samm on võitjaga lepingu sõlmimine.
Komisjoni sõnul on OÜ Rasta Music tegevuskava hästi läbi mõeldud, arvestatud kohaliku kogukonna soovidega. Vastavalt tegevuskavale ehitatakse sadamasse kahekorruseline sadamahoone, kuhu tehakse administratiivruumid, saunakompleks, majutus ja restoran. Ruumid jäävad ka noortespordiga tegelevatele klubidele ja vabatahtlikele merepäästajatele. Sadama territooriumile on planeeritud ka talisuplusala.
OÜ Rasta Music kuulub vendadele Stig ja Silver Rästale, kes on Salmistu külaga tihedalt seotud – nad on alates lapsepõlvest Salmistul suvitanud ning Silver Rästa koos elukaaslase Mari Teppoga on ellu kutsunud populaarsed Salmistu suvekontserdid.
Ettevõte lubab teha tihedat koostööd ka Salmistu külaseltsiga.

 

Salmistu sadama hoonestusõiguse enampakkumise teade

Kuusalu vallavalitsus kuulutab välja enampakkumise Salmistu küla Sadama tee 26 (Salmistu sadam) hoonestusõiguse seadmiseks ja sadama operaatori leidmiseks.
Sadama territooriumil on valminud lääne- ja põhjamuul, teeninduskai, slipp, navigatsioonimärgistus, kaks ujuvpaadisilda, rekonstrueeritud vaatetorn, valgustus, trepp randa, kergliiklustee ja parklad. Vallavalitsus soovib leida kauaaegse partneri, kellega sõlmida leping 30 aastaks ja kes pakuks kvaliteetset väikesadamateenust, laiendaks ranna-ala teenuseid ja ehitaks teenusehoone, et arendada turismi ja kohalike elanike vaba aja veetmise võimalusi, luues omanäolise aktiivpuhkus- ja külastuskeskuse „Aarete sadam Salmistu".
Hoonestusõiguse aastatasu alghind on 1 500 eurot.
Nõuetekohane pakkumine tuleb esitada kinnises ümbrikus pealkirjaga „Salmistu sadama enampakkumine" ja „mitte avada enne 11. aprilli 2022 kell 10 "Kuusalu vallavalitsuse postiaadressile (Mõisa tee 17 Kiiu alevik Kuusalu vald 74604) hiljemalt 11. aprilliks 2022 kell 10.

Lisainfo: https://www.kuusalu.ee/salmistu-sadam

Kontaktisik: Kair Tammel, 601 4327, kair.tammel@kuusalu.ee.

 

Pakkumise koostamisel tuleb järgida alljärgnevaid juhendeid ja lisasid või materjale:

 

SADAMA EHITUSEST

MTÜ Kuusalu Kroonika esindaja Raul Valgiste valmistatud filmiklipid 2020. aastal Salmistu sadama valmimisest.

DETSEMBER

VIII klipp, filmitud 30. november kuni 4. detsember

NOVEMBER

IV klipp, filmitud 2. kuni 6. november

V klipp, filmitud 9. kuni 13. november

VI klipp, filmitud 16. kuni 20. november

VII klipp, filmitud 23. kuni 27. november

OKTOOBER

I klipp, filmitud 8. kuni 19. oktoober 

II klipp, filmitud 20. kuni 23. oktoober

III klipp, filmitud 26. kuni 30. oktoober

AUGUST

Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi ja Kaurits OÜ juhatuse liige Janek Uibo allkirjastasid 25. augustil Salmistu sadama rekonstrueerimise I etapi projekteerimis-ehituslepingu.

Loe täpsemalt SIIT.

JUUNI

Kuusalu vallavalitsus kuulutas 15. juunil välja riigihanke „Salmistu sadama rekonstrueerimise I etapp", millega soovitakse tellida ehitustööd sadamas ning sadama kinnistul koos projekti täiendamise ja tööjooniste koostamisega. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 13. juuli. Hankedokumendid leiab riigihangete registrist (viitenumber 224585) või Kuusalu valla kodulehelt. Täpsem info: Kuusalu valla arendusspetsialist Kair Tammel, kair.tammel@kuusalu.ee, 601 4327.

***

SÕNUMITOOJA KIRJUTAB

Ehitaja andis Salmistu sadama vallale üle (10.11.2021)

Salmistu sadam on valmis (20.10.2021)