KUUSALU VALLA STATUUDID

  • Kuusalu Vallavolikogu 31.12.2018 määrus nr 27 "Kuusalu valla külavanema statuut"
    Avaldamismärge: RT IV, 05.01.2019, 28
  • Kuusalu Vallavolikogu 29.09.2005 määrus nr 21 redaktsioon "Kuusalu valla aukodaniku Hugo Lepnurme stipendiumi statuut" Avaldamismärge: RT IV, 30.12.2012, 32,
  • Kuusalu Vallavolikogu 22.12.2010 määrus nr 31 "Kuusalu valla tunnustuse avaldamise kord" Avaldamismärge: RT IV, 07.12.2012, 64