KUUSALU VALLA SÜMBOOLIKA

 

Valla sümbolina kasutatakse Kuusalu kiriku sümboolikas kasutatavat tuleresti, millel põletati Püha Laurentsius e Laurits. Valla vapil ongi punane lauritsarest.

Kuusalu ja Loksa valla ühinemisel 2005. aastal tekkis endise Kuusalu kihelkonna piire hõlmav omavalitsus. Ajalooliselt oli Kuusalu kihelkonna keskuseks Kuusalu koos seal paikneva Laurentsiuse nimelise kirikuga. Kuusalus asub ka lauritsa kivi, millele on raiutud rest ja tuletangid. Selle sama kivi juures olevat põletatud püha Laurentsius, Kuusalu kiriku ehitaja.

Ajaloost on teada, et Rooma piiskopi laekahoidja Laurentsius, kellele usaldati kiriku vara, otsustas selle pärast kolmepäevast mõtlemisaega jagada vaestele. Keisri küsimusele, kus on vara, vastas Laurentsius, et inimesed ongi see vara. Sellega tuletab tuleriidal põletatud pühak meelde - elus ei ole oluline niivõrd kuld, kuivõrd inimeste sisemine suurus.

Laurentsiuse nimega on seotud ka teisi legende.

Valla üheks ametlikuks tähtpäevaks on lauritsapäev - 10.august. Sellel päeval on rahvapärimuse järgi igasugune tuletegemine rangelt keelatud nagu ka igasugused suuremad tööd: rohu niitmine, külvamine, puude raiumine, kapsaaias käimine, õunte ja puuviljade toomine.

Valla lipuks on diagonaalselt poolitatud sini-valge lipp, mille keskel valla vapp.

Sinine värv lipul sümboliseerib valla pikka merepiiri ning isamaalisust. Valge värv tähistab kihekonna vaimuvalgust ja ärksust, mida on edasi kantud mitmeid inimpõlvi.

Kuusalu vallavolikogu kinnitas 21. juunil toimunud istungil valla põhimääruse muudatused, millega kehtestati ühinenud vallale ka sümboolika.

Valla vapil on hõbedasel kilbil punane lauritsarest.

Valla_vapp

Valla lipuks on diagonaalselt poolitatud sini-valge lipp, mille keskel hõbedasel kilbil lauritsarest.

Valla_lipp

Rahvariideseeliku triibumuster PDF

 

SÜMBOOLIKA VALIMISE KRONOLOOGIA

Kuusalu valla veebilehel oli alates 2006. aasta veebruarist võimalik hääletada ühinenud Kuusalu valla vapi ja lipu kavandeid. Lisaks oli võimalik avaldada ka arvamust ja kommentaare iga kavandi kohta.

Ajutine sümboolikakomisjon valis laekunud kavandite seast 9 parimat kavandit, mis pääsesid teise vooru ja ootavad vallakodanike hääli ja arvamusi.

Kuusalu Vallavalitsus kuulutas 1. detsembri korraldusega välja konkursi Kuusalu valla vapi ja lipu kujunduse lahenduse leidmiseks. Konkursi eesmärgiks on leida Kuusalu ja Loksa valla ühinemisel tekkinud Kuusalu vallale vapi ja lipu sümboolika. Vapi ja lipu värvilised kavandeid sai esitada 31. jaanuarini 2006. Konkursile laekunud tööde hindamiseks on Kuusalu Vallavalitsuse 10. novembri 2005 korraldusega nr 9 moodustatud ajutine sümboolikakomisjon.

Konkursi auhinnafond on 10 000 krooni, mis jaguneb vastavalt komisjoni otsusele kuni kolme parima osavõtja vahel.

Vaata lisaks:

Kuusalu vallavalitsuse 1. detsembri 2005 korraldus nr 107 "Kuusalu valla sümboolikakonkursi korraldamine"

 

 

Kuusalu volikogu ei kinnitanud ühineva valla sümboolikat

Kuusalu Vallavolikogu kinnitas neljapäeval, 29. septembri 2005.a istungil Kuusalu valla põhikirja muudatused, mille kohaselt jäeti põhikirjast välja sümboolikat puudutavad sätted.

Mainitud otsus oli tingitud asjaolust, et 6 vapi ning lipu variandi hulgas ei leidunud ühinevale Kuusalu vallale piisavalt iseloomulikku kavandit. Oma otsuses toetus volikogu ka Kuusalu valla veebilehel aset leidnud sümboolikakonkursi tulemustele. 456 hääletaja seast ei ilmnenud selgelt parimat kavandit, samuti lahknesid oluliselt hääletajate kommentaarid, mida elektroonselt oli võimalik vallavalitsusele saata.

Eelnevat arvesse võttes otsustas volikogu lähiajal välja kuulutada uue konkursi ühinenud Kuusalu valla sümboolika leidmiseks.

Põhikirja rakendussätete kohaselt on Kuusalu Vallavalitsuse hallatavatel asutustel võimalik ühineva valla lipu ja vapi kinnitamiseni kasutada olemasolevat sümboolikat.

Ühinenud Kuusalu valla esimese sümboolikakonkursi tulemused

Kuusalu valla veebilehel septembri vältel aset leidnud ühinenud Kuusalu valla sümboolikakonkursil hääletas esitatud kavandite poolt kokku 456 veebilehe külastajat, millele lisandus suur hulk elektroonseid arvamuseavaldusi Kuusalu Vallavalitusele. Kuusalu Vallavolikogu arvestas neljapäevases otsuses jätta ühinenud valla sümboolika kinnitamata teiste seas ka antud hääletustulemustele ning veebilehe külastajate kommenteeridele.

Hääletustulemused on alljärgnevad:

a) 50
b) 11
c) 15
d) 126
e) 19
f) 173
Mitte ükski 62