Suvise valverühma koha taotlemine

Suvine valverühm moodustatakse Kuusalu Vallavalitsuse korralduse 9. veebruar 2023 nr 69 "Koolieelse lasteasutuse suvise valverühma moodustamine 2023. aastal" alusel.

Suvine valverühm töötab Kuusalu Lasteaias Jussike 01.-16.07.2023 ja Kiiu Kiigepõnni Lasteaias 17.-31.07.2023 tööpäevadel järgnevatel tingimustel:

  • rühma registreerimine kestab 01.04-11.06.2023 ja kõigi soovijatega sõlmitakse eelnevalt kirjalik leping;
  • rühmas osalenud lapse eest arvestatakse osalustasu, millele lisandub toiduraha maksumus;
  • osalustasu tasutakse ettemaksuna eelneva kuu lõpus;
  • toiduraha arvestatakse eelnevalt nädalate kaupa ning arveldamine toimub ettemaksuna eelneva kuu lõpus;
  • tasumisel kehtivad kõik siiani toimivad soodustused.

Suvise valverühma koha taotlust saab esitada elektrooniliselt alates 1.04.2023 Kuusalu valla iseteeninduskeskkonnas SPOKU