Suvise valverühma koha taotlemine

Suvine valverühm moodustatakse Kuusalu Vallavalitsuse korralduse 3. veebruar 2022 nr 86 "Koolieelse lasteasutuse suvise valverühma moodustamine 2022. aastal" alusel.

Suvine valverühm töötab Kiiu Kiigepõnni Lasteaias 01.-17.07.2022 ja Kuusalu Lasteaias Jussike 18.-31.07.2022 tööpäevadel järgnevatel tingimustel:

  • rühma registreerimine kestab 01.04-10.06.2022 ja kõigi soovijatega sõlmitakse eelnevalt kirjalik leping;
  • rühmas osalenud lapse eest arvestatakse osalustasu, millele lisandub toiduraha maksumus;
  • osalustasu tasutakse ettemaksuna eelneva kuu lõpus;
  • toiduraha arvestatakse eelnevalt nädalate kaupa ning arveldamine toimub ettemaksuna eelneva kuu lõpus;
  • tasumisel kehtivad kõik siiani toimivad soodustused.

Suvise valverühma koha taotlust saab esitada elektrooniliselt Kuusalu valla iseteeninduskeskkonnas SPOKU