Tasuta ujumine kuni 26-aastastele puuetega noortele Kuusalu vallas

Kuni 26aastastel (k.a.) Kuusalu valla puuetega noortel on võimalus tasuta saada kalendriaasta jooksul kuni 30 korra ujumise kaart Kuusalu spordikeskuses järgmistel tingimustel:

  • Noore registreeritud elukoht on Kuusalu vallas
  • Noorele on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse mõistes sotsiaalkindlustusameti poolt määratud keskmine, raske või sügav puue
  • Kaardi saamiseks esitab noorel või tema esindaja  vallavalitsusele vabas vormis avalduse, kus on ära märgitud toetuse saaja isikuandmed, määratud puude raskusaste ja selle kehtivusaeg ning ujula kasutamise sageduse soov (10 korra või 30 korra kaart).
  • Kaardi väljastab Kuusalu Spordikeskus hoolekandespetsialisti teatise alusel.

 

Alus: Kuusalu Vallavalitsuse 07.02.2019 korraldus nr 128