Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluasemekulude tasumist on alla kehtestatud riikliku toimetulekupiiri.

2021. aastal on riiklik toimetulekupiir 150 eurot pere esimesel liikmel, pere teise ja iga järgneva täisealise liikme toimetulekupiir on 120 eurot, perekonna alaealiste liikmete toimetulekupiir 180 eurot.

 

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Avage toimetulekutoetuse taotlemise e-vorm. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalikud on ID kaarti PIN1 ja PIN2. Seejärel kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

 Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt, kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Kuusalu  vallavalitsus ja Teie e-postile laekub kinnituskiri.

 


 

Vaata lisaks:http://www.sm.ee/et/toimetulekutoetus-0

Taotluse vormi saab täita ka paberil.

Taotlus DOC-formaadis: toimetulekutoetus