Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluasemekulude tasumist on alla kehtestatud riikliku toimetulekupiiri.

2021. aastal on riiklik toimetulekupiir 150 eurot pere esimesel liikmel, pere teise ja iga järgneva täisealise liikme toimetulekupiir on 120 eurot, perekonna alaealiste liikmete toimetulekupiir 180 eurot.

 

Vaata lisaks: http://www.sm.ee/et/toimetulekutoetus-0

Taotluse vormi saab täita ka paberil.

Taotluse vorm: toimetulekutoetus