Uudised ja teated

Hanketeade: Kuusalu valla avalike teede talihooldus

Kuusalu vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke, et leida 2019.-2022. aastaks teenusepakkujad, kes puhastavad lumest Kuusalu valla kohalikud teed, tänavad, avalikult kasutatavad parklad, platsid, valla hallatavate asutuste territooriumid, hajaasustusega aladel elamuteni viivad erateed, kus alaliselt elavad Kuusalu valla elanikud, tuletõrje veevõtukohtedeni viivad teed.

Vaata hankedokumente riigihangete registrist SIIN.