Uudised ja teated

Riigi Tugiteenuste Keskus saatis Salmistu sadama rahastuse kinnituse

Vallamajja saabus rõõmustav kinnitus – Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) saatis allkirjastatud rahastamisotsuse Salmistu sadama rekonstrueerimise toetamiseks piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest.
Projekti abikõlblik kogumaksumus on 1 129 012,00 eurot, millest toetuse saaja omafinantseering on minimaalselt 338 700,60 eurot ja toetus on maksimaalselt 790 311,40 eurot.
Salmistu sadamasse viiva tee eravalduses olevate kinnistute osas tuleb seada teeservituudid, koostada ja esitada RTKle ehitusprojekt põhiprojekti staadiumis ning ehitusekspertiis hiljemalt 31.12.2019.
Kuusalu vallavalitsus planeerib tänavusse ehk 2019. aasta eelarvesse 40 000 eurot, mis peaks katma projekteerimise kulud. Ehitus võiks alata 2020. aasta kevadel ning 2021. aasta maiks-juuniks võiks valmis olla vesiehitised ehk kai ja kaitsemuul. Edasised investeeringud on loodetavasti sadama tulevase operaatori, mitte valla kanda.