Uudised ja teated

Õppetöö korraldus õppeaasta lõpul

Kuusalu valla koolide valdav enamus õpilasi jääb distantsõppele õppeaasta lõpuni.
Üldhariduskoolid edastavad lähiajal täpsemad juhised, kes ja millal on kooli oodatud ning kelle õppetöö jätkub praeguse süsteemi alusel. Eelkõige võivad kutset oodata eksamite sooritajad ja need, kes vajavad lisatuge. Tunniplaani-järgset õppetööd igapäevaselt koolides ei toimu. Kaardistatakse õpilaste koolitranspordivajadus.
Õppetöö korraldus mai teisel poolel erineb seni eriolukorra ajal toimunust. Koolid rakendavad nii projektipõhist lõimitud õpet kui ka ainepõhist õppetöökorraldust. Ka selle kohta edastavad koolid täpsema informatsiooni. Õpilase kontaktisikuks on klassijuhataja.
Kuusalu Kunstide Kooli õpilastega, kes peavad tegema eksameid, võetakse ühendust ning nende eksamite ettevalmistamine ja korraldus lepitakse kokku õpilase ja õpetajatega. Enamik õpilasi lõpetab Kuusalu Kunstide Kooli distantsõppel.

https://www.kuusalu.edu.ee/
https://www.kolga.edu.ee/
https://www.vihasoo.edu.ee/
http://kunstidekool.kuusalu.ee/

Lisainfo: valla haridusspetsialist Anu Kirsman, anu.kirsman@kuusalu.ee; 5757 0906.