Uudised ja teated

Kuusalu valla kriisist väljumise info

• Alates 18. maist töötavad vallavalitsuse töötajad taas vallamajas. Vastuvõtule saab tulla alates 25. maist. Palume oma vastuvõtt ametnikuga eelnevalt kokku leppida ning võimalusel kanda maski, mida saab vajadusel ka vallamajast.

• Alates 18. maist on suletud valla kriisitelefoni number. Üldiste küsimuste korral saab infot tavapäraselt üldnumbrilt 606 6370.
• Et jätkaksime ohtu ennetades, saab avaldusi ja dokumente vallavalitsusele endiselt saata e-postiga või jätta vallamaja peaukse kõrval posti otsas olevasse postkasti.
• Avatud on mängu- ja spordiväljakud ning alates 18. maist lubas valla kriisikomisjon avada ka spordikeskuse, muuseumi, raamatukogud, noortekeskuse, hariduse tugikeskuse eeldusel, et järgitakse riigi kehtestatud nõudeid. Täpsema info ja avamisaja edastab iga asutus ise - jälgige nende infokanaleid!
• Kuusalu eakate kodus jäävad piirangud veel kehtima.
• Alates 18. maist taastus kontaktõpe neile õpilastele, kellele on klassijuhataja edastanud kutse koolimajja tulekuks. Nende jaoks sõidavad erigraafiku alusel ka koolibussid. Ülejäänud õpilased jätkavad kuni õppeaasta lõpuni distantsõppel. Täpsema info leiab koolide kodulehelt.
• Kuusalu valla lasteaiad on avatud. Kohatasu taastub alates 18. maist. Käib juulikuise valverühma komplekteerimine. Lisainfo tel 5757 0906.
• Kuusalu Kunstide Kooli tavatasu taastub 1. septembrist.
• Koolilõuna toidupakid - 9. jagamine toimub neljapäeval, 21. mail kell 15-17 Kiius vallamajas ja Kuusalus kunstide koolis ning 12-14 Kolga koolis. Toidupaki saamiseks tuleb täita sooviavaldus. Lisainfo tel 5757 0906. Koolilõuna toidupakkide viimane jagamine on 28. mail.
• Alates 30. märtsist lõpetasid sõitmise vallasisesed bussiliinid ehk pensionäride liinid. Otsust, millal liinid taas sõitma hakkavad, pole veel tehtud. Liine pole plaanis lõplikult sulgeda! Kes vajab abi toidukaupade koju toomisel, võtke palun ühendust valla sotsiaalosakonnaga 5196 8482.
• Maakonna bussiliinidel on alates 18. maist taastunud piletimüük ning bussi sisenemine vaid esiuksest.
• Põhjalikum kriisist väljumise info Kuusalu valla kodulehel (kuusalu.ee/kriisiinfo), Facebookis ja Sõnumitoojas.