Uudised ja teated

1. jalaväebrigaadi rännak Loksa, Vihasoo ja Tammispea kandis

1. jalaväebrigaadi allüksus on kavandanud erialakursuse rännaku ajavahemikul 15.-16. juuni.

Rännakul osalevad 11 võitlejat jalgsi ning kuni 3 saatvat sõidukit 6 võitlejaga.

Jalgsirännak liigutakse marsruudil: Lohja järve põhjatipp – Loksa linn – Vihasoo – Tammispea ja Haljala vald.

Liikumine toimub ka öisel ajal. Õppetegevusel imitatsioonivahendeid ei kasutata, asulatest väljas liigutakse jalgsi pinnasel või metsateedel, püütakse vältida kohalike elanike häirimist. Sõidukid liiguvad eranditult mööda teid.