Uudised ja teated

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 38.  istung toimub kolmapäeval, 17. juunil 2020 kell 8:15 Kiiu mõisas (Mõisa tee 17, Kiiu alevik).

PÄEVAKORRA PROJEKT:

  1. Loa andmine riigihanke "Kuusalu koolihoone osalise lammutamise, ümberehituse ja laiendamisega seotud projekteerimis- ja ehitustööd"  lepingu sõlmimiseks. II lugemine
  2. Loa andmine laenu võtmiseks Kuusalu keskkooli algklasside maja ehituse finantseerimiseks, riigihanke korraldamiseks ja laenulepingu sõlmimiseks. II lugemine
  3. Loa andmine riigihanke "Salmistu sadama rekonstrueerimise I etapp"  lepingu sõlmimiseks. II lugemine
  4. Loa andmine riigihanke „Salmistu sadama rekonstrueerimise I etapp" lepingu sõlmimiseks. I lugemine
  5. Kuusalu Soojus OÜ osakapitali suurendamine 
  6. Salmistu küla Pedassaare tee 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine ning keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruande avalikustamine
  7. Info

Värner Lootsmann
volikogu esimees