Uudised ja teated

Hankekutse - valla avalike platside niitmine

Kuusalu Vallavalitsus kutsub osalema hankel „Valla avalike platside niitmine"

  1. Hanke nimetus

Valla avalike platside niitmine

Hankemenetluse liik

Teenustööd, alla lihthanke piirmäära jääv hange

  1. Hanke teostamise aeg / periood

2021. aasta suvehooajal Kuusalu valla avalike platside niitmine koos platsiservade trimmerdamisega vastavalt Kuusalu valla tellimisel.

  1. Üldised tingimused

Kuusalu vallas avalike platside pindalaga ca 30 ha niitmine ja platsiservade trimmerdamine vähemalt kahel korral hooaja jooksul vastavalt kokkuleppel teede- ja majandusspetsialistiga Madis Praksiga 533 7301. Valla niitmisalade kaart hankekutse lisas.

  1. Tööde üleandmine

4.1 Tööde üleandmine toimub akti alusel, mille töövõtja esitab tellijale igakuiselt. Aktis näidatakse tehtud töö maht. Akti allkirjastavad tellija ja töövõtja esindaja.

4.2.Arve esitatakse elektrooniliselt. Arve esitamise aluseks on töövõtja ja tellija poolt allkirjastatud akt. Arve võib esitada paralleelselt akti allkirjastamisega.

  1. Lepingutingimused

Valla esindaja on lepingus teede- ja majandusspetsialist Madis Praks 533 7301.

Tööde eest tasutakse arve alusel.

  1. Pakkumuses tooge välja platside niitmise, miks sisaldab servade trimmerdamist, ühe hektari maksumus (koos käibemaksuga).

Pakkumuse hindamise kriteeriumiks on vähim on parim.

Info: Madis.Praks@kuusalu.ee .

Pakkumus esitada hiljemalt 05.04.2021 kell 11.00 meili aadressile vallavalitsus@kuusalu.ee, kindlasti lisage märksõna „Niitmine".