Uudised ja teated

Ilmastalu külas kohanime määramine

Kuusalu Vallavalitsus koostas korralduse eelnõu, et määrata Ilmastalu külas uuele liikluspinnale kohanimeks Metsaääre tee.

Kuusalu Vallavolikogu 13.05.2017 otsusega nr 24 „Ilmastalu küla Metsaserva kinnistu detailplaneeringu kehtestamine" on tehtud ettepanek määrata kinnistute aadressid Metsaserva tee järgi. Uute koha-aadresside määramise vajadus tuleneb sellest, et liikluspindadel on unikaalsusnõue ning Metsaserva tee nimeline liikluspind on juba varem määratud Sõitme külas. Kuusalu Vallavalitsus teeb ettepaneku määrata uue liikluspinna uueks kohanimeks Metsaääre tee. Eelnõuga saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuse veebilehel www.kuusalu.ee. Muudatusega seotud arvamusi ootame kuni 20.05.2021 aadressile kairi.rohtmets@kuusalu.ee.

Korralduse eelnõu asub SIIN
Metsaääre tee skeem asub SIIN