Uudised ja teated

Kiiu discgolfi ümbruse riigimetsa majandamise kava projekt ja vastused ettepanekutele

RMK on saanud valmis kokkuvõtte Kiiu discgolfi ümbruse riigimetsas plaanitavatele metsatöödele tehtud ettepanekute osas ning avalikustanud metsa majandamise kava projekti.

Edastame RMK teate:
RMK on analüüsinud koosolekul esitatud ettepanekuid. Kokkuvõttega, mis sisaldab kõiki esitatud ettepanekuid ja vastuseid neile, on võimalik tutvuda RMK kodulehel:
https://media.rmk.ee/files/Kiiu_discgolf_ettepanekud_vastused_13.09.22.pdf.
Saabunud ettepanekuid arvesse võttes oleme koostanud Kiiu discgolfi ümbruse riigimetsa majandamise kava projekti aastateks 2023-2032.
Projekti ehk kinnitamata kavaga on võimalik tutvuda RMK kodulehel:
https://media.rmk.ee/files/Harjumaa_Kiiu_discgolf_KAH_projekt_13.09.22.pdf.

Nagu me kokku leppisime, plaanime 2023. aastal teha raietöid neljal eraldisel. Kuna ei soovitud, et tekiks suur lage ala, teeme kvartalil QS035 eraldisel 14 küll lageraie, aga jätame kasvama pooled puud (täius 0,3). Kvartalil QS035 eraldisel 3 jäetakse lageraie käigus alles kõik männid, samuti ka eraldisel 16, kus püüame säilitada loodeservas asuva sangleppade rea. Samuti on plaanides kirjeldatud harvendusraie, mida pidasime kõik koos vajalikuks.

Ootame kava projektile kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid aadressile ida-harjumaa@rmk.ee 4. oktoobriks.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsa-aladel on kättesaadav RMK kodulehelt:
https://media.rmk.ee/files/Kaasamine%20metsat%C3%B6%C3%B6de%20planeerimisse%202021-03-08.pdf.