Uudised ja teated

Teade 1. jalaväebrigaadi õppustest

1. jalaväebrigaadi suurtükiväepataljoni tulepatarei väliharjutused ja lahinglaskmised toimuvad  Kuusalu valla territooriumil Kaitseväe keskpolügooni (KVKP) alal 04.02-05.02 ja 25.03–26.03. 2020. a.
Lahinglaskmiste kavasse on planeeritud 155 mm haubitsate kaudtulelaskmised sihtmärgialale. Seoses ohuala parema serva osaliselt jäämisega väljapoole KVKP-i ala Ohepalu LKA-le anname teada, et ohutuse tagamiseks kasutatakse vastavalt ohutuseeskirjades sätestatuid nõudeid. Soodla jõe ületuskohtades olevad 3 silda, mis viivad polügoonile, on lahinglaskmiste ajal suletud, paigaldatud on hoiatava infoga suunaviidad.

Laskmiste läbiviija ja ohutuse eest vastutav kontaktisikuks on kapten Tanel Tatsi, tel 5196 4589.