Uudised ja teated

Valla arendusspetsialistina alustas tööd Kair Tammel

Palun saage tuttavaks – meie kauaotsitud ja -oodatud arendusspetsialist Kair Tammel asus täna, 18. novembril ametisse.
Kair elab praegu Tallinnas, kuid on Kuusalu vallaga seotud alates 2009. aastast, kui soetas Mäepea külasse kinnistu.
Tal on Tallinna Tehnikaülikooli majandusinseneri magistrikraad. Eelnevalt on töötanud Innoves, kus tema valdkond oli taotlejate nõustamine, projektide läbivaatus, aruannete ja riigihangete kontroll, paikvaatlus.
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses (EAS) juhatas ta divisjoni, mille ülesanne oli Eesti elukeskkonna parandamine regionaalarengule suunatud toetustega, vabaühenduste aktiviseerimine, koolitamine ja nõustamine. Ka on ta olnud mitmes halduse ja investeeringutega tegelevas ettevõttes projektijuht.
Kair ütles, et Kuusalu valda tööletuleku osas sai määravaks kodulähedus ning valdkond, mis pakub väljakutseid ja põnevust. Kohalikus omavalitsuses ta varem töötanud pole, kuid aidanud kaasa ja samas kaasa elanud Kuusalu valda tulnud investeeringutoetustele teiselpool arvutiekraani EASis.
Lisaks uutele investeeringuvõimalustele on Kairi kiired ülesanded Kuusalu vallas Kuusalu kooli juurdeehituse ja renoveerimise, toetatudelamise teenusmaja ja Salmistu sadama renoveerimisega seonduv.
Kair töötab vallamaja II korrusel, temaga saab ühendust aadressil kair.tammel@kuusalu.ee.