Valkla vabadussõja mälestuskivi ajaloost

Valkla küla uuema ajaloo eri tähendus on Eesti Vabadussõja sündmustel ning kuupäeval 3. jaanuar 1919. Noor Eesti sõjavägi kindral Laidoneri juhtimisel suutis Valkla küla piirides Vene Kommunistliku Punaarmee taganema sundida.

Eduard Tamm (1907 – 1993) Hinnu talu peremees, kes oli ka Valkla kolhoosi esimees 1950ndatel aastatel meenutas, et kindral Laidonerile temale kui 11-aastasele poisile ja teistele julgustavaid sõnu öelnud. Perenaised tõid süüa noorsõduritele. Kohalikud jagasid oma muret palvela koosolekutel juba enne jõulu 1918. a. lõpul, et Punavägi tuleb jõudsasti peale. Palvetati ja nuteti paljude poolt. Lõpuks tuli innustav abi Soomest vabatahtlike võitlejate näol ja kooliõpilaste ning koolmeistrite poolt Tallinnast.

Vabadussõja sündmusi meenutab Tallinna lähistele jõudnud Punaarmee tagasitõrjumist tähistav mälestuskivi tekstiga "Siia maani ja mitte kaugemale!". Kivi asub Valkla külas vana Tallinn – Narva maantee ääres. 1934. aastal püstitati mälestusmärk, mis lõhuti 1941. a. Esimese Eesti Vabariigi ajal korraldati Tallinnast Valkla mälestuskivini suusaretki, millest võttis osa ka kindral Johan Laidoner.

Kivi kõrval on istutatud tamm, mis vaatamata 1934. aasta hävitustööle siiski ellu jäi. "Siia maani ja mitte kaugemale" – selle lause kaks esimest sõna on pärit 1. Saamueli raamatu 7. peatüki 12. salmist: "siia maani on Issand meid aidanud!" Prohvet Saamuel pani umbes 3000 a. tagasi vaenlase võitmise mälestuseks suure kivi, mida nimetas Eben-Eser'iks ehk abikiviks ehk eesti keeles "Siia maani".

Kivi taastati 26. juulil 1989. a. ning taasavati 10. augustil 1989. a. Peakõne pidas Viru-Jakobi kiriku õpetaja Madis Oviir. Tamme najale püstitati mälestustahvel Kalevlaste maleva auks.

(Valkla küla elaniku mälestustest)