Valla kriisikomisjon

Kuusalu vallavalitsuse 27. jaanuari 2022. aasta korraldusega kuuluvad valla kriisikomisjoni:

komisjoni esimees Terje Kraanvelt (terje.kraanvelt@kuusalu.ee; 511 8956);
liikmed Kaupo Parve, Sander Valdmaa, Ranno Pool, Mart Laanpere, Mait Kröönström, Madis Praks, Peeter Narusk.

 

Kriisikomisjoni protokolle näeb valla dokumendiregistrist.