Valla kriisikomisjon

Kuusalu vallavalitsuse 9. mai 2019. aasta korraldusega kuuluvad valla kriisikomisjoni:

komisjoni esimees Urmas Kirtsi (urmas.kirtsi@kuusalu.ee;  503 3869)
aseesimees Värner Lootsmann (varner.lootsmann@kuusalu.ee; 
liikmed Jaanus Hein (jaanus.hein@kuusalu.ee; 553 2127), Kaupo Parve kaupo.parve@kuusalu.ee; 510 3992), Madis Praks (madis.praks@kuusalu.ee; 5330 7301) ja Rihti Väinsar (rihti.vainsar@kuusalu.ee; 502 7432).