Vallavalitsuse sotsiaalkomisjon

Tegevusvaldkonnad ja ülesanded

Sotsiaaltoetuste saamiseks esitatud avalduste ja taotluste läbivaatamine ning vallavalitsusele ettepaneku tegemine toetuste määramiseks.

Vajadusel arvamuse andmine vallavalitsusele sotsiaal- ja tervishoiu valdkonda puutuvates küsimustes.

 

Kuusalu Vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni põhimääruse kinnitamine