Kuusalu valla ühisveevärgi - ja kanalisatsiooni arendamise kava

Kuusalu valla ühisveevärgi - ja kanalisatsiooni arendamise kava 2016-2027 kinnitamine

sama koos lisadega (PDF, 25 MB)

 

Kava üksikdokumentidena

Kuusalu valla ÜVK arendamise kava aastateks 2016-2027

Seletuskiri Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2016-2027 juurde

Lisad:

Andineeme ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni skeem
Hara ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni skeem
Joaveski ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni skeem
Juminda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni skeem
Kaberla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni skeem
Kasispea ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni skeem
Kiiu_Aabla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni skeem
Kiiu1 ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni skeem
Kiiu2 ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni skeem
Kodasoo ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni skeem
Kolga ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni skeem
Kolga_Aabla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni skeem
Kolgaküla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni skeem
Kuusalu1 ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni skeem
Kuusalu2 ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni skeem
Leesi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni skeem
Loksa ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni skeem
Pedaspea ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni skeem
Pudisoo ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni skeem
Pärispea ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni skeem
Salmistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni skeem
Suurpea1 ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni skeem
Suurpea2 ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni skeem
Tammispea ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni skeem
Tammistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni skeem
Tapurla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni skeem
Turbuneeme ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni skeem
Uuri ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni skeem
Vahastu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni skeem
Valkla1 ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni skeem
Valkla2 ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni skeem
Vihasoo ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni skeem
Viinistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni skeem
Virve1 ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni skeem
Virve2 ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni skeem

Terviseameti terviseohutuse hinnang (bdoc)
Keskkonnaameti kooskõlastus (bdoc)

Kuusalu valla ÜVK joonis (dwg)

Kuusalu valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2031 ajakohastamise avalik väljapanek.

Kuusalu valla ÜVK arendamise kava ajakohastamisel vaadati üle ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni piirkonnad. Vajadusel tühistati või lisatati ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni piirkonnad või vähendatati/suurendatati ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni piirkondi.
Kuusalu valla ÜVK arendamise kava koostaja on SWECO Projekt AS. Arendamise kavaga hõlmatav periood on 12 aastat. Sõltumata lähiaastatel toimuvast arengust ja tehtavatest kulutustest tuleb arendamise kava täiendada vähemalt kord nelja aasta tagant kooskõlas muutustega valla majandustegevuses ja sotsiaalsfääris ning kooskõlas muudatustega seadusandluses.
Kavaga saab tutvuda: https://pilv.kuusalu.ee/nc/index.php/s/txtcHjjxtCycpCy