Võlanõustamisteenus

Võlanõustamisteenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

Abivajaval isikul või tema esindajal esitada taotlus Kuusalu Vallavalitsuse sotsiaalteenistusele. Taotluse võib saata ka e-posti aadressile vallavalitsus@kuusalu.ee või teatada teenuse vajadusest telefonil 51968482. Abivajavast isikust võivad teatada vallavalitsusele ka naabrid, arst, hooldustöötaja või muud isikud.

Teenuste saamiseks saab saata kirjaliku avalduse

Ametnik teeb 10 tööpäeva jooksul otsuse kõikide dokumentide kättesaamisest.

Rohkem infot:

Ametikoht

Nimi

Telefon

E-post

Vastuvõtuajad

Juhtiv hoolekandespetsialist

(Ruum 115)

Alvi Karp

6066382

51968482

alvi.karp@kuusalu.ee

E 8.30-12.00
ja K 13.00-18.00


Teenuse osutajaks on Kuusalu Vallavalitsuse lepingupartner MTÜ Võlanõustajad (Endla 4, Tallinn).