Küsitlus elanike arvamuse väljaselgitamiseks

22. ja 23. aprillil 2017 korraldatakse Kuusalu vallas elanike küsitlus, mille eesmärk on välja selgitada elanike arvamus Vabariigi Valitsuse ettepaneku kohta Kuusalu valla ja Loksa linna ühinemiseks.
Küsitlus on lõppenud!

Küsitluslehel on küsimus: Kas Te pooldate Kuusalu valla ja Loksa linna ühinemist? Vastusevariandid on Jah ja Ei.

Küsitlusel saavad osaleda rahvastikuregistri andmetel Kuusalu valla elanikud, kes on küsitlusel osalemise päeval vähemalt 16-aastased.

Loe täpsemalt

Uudised ja teated

Sündmused


Statistika

Rahvaarv: (01.04.2017) 6571
Pindala: 709,50 km²
Suurim asula: Kuusalu (1111)
Koole: 3