Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kontakt
  Ametlikud vormid
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted
  Külaliikumine
  Politsei

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Kaardid  
 
  Kuusalu valla interaktiivne kaart
  Jetiliiklus

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Lauritsapäev - loe

Kuusalu Vallavalitsuse ametnikud puhkavad juulikuus.

Vallavalitsuse kantselei töötab, võetakse vastu avaldusi, tehakse rahvastikuregistri toiminguid ning registreeritakse sünde ja surmasid.

Seoses ehitusspetsialisti puhkusega pikendame ehitus- ja kasutusteatistele reageerimisaega kuni 17.08.2015.

Lahemaa Rahvuspargi territooriumile kavandatud ehitusteatise materjalid võib ehitusteatise esitaja menetluse kiirendamiseks (ehitusspetsialisti puhkuse ajal) kooskõlastada Keskkonnaametiga (Viljandi mnt 16, Tallinn, harju@keskkonnaamet.ee ). Kooskõlastus ja ehitusteatis koos materjalidega esitada Kuusalu Vallavalitsusele.

Ilusat suve kõigile.

Kuusalu Vallavalitsus

Statistika

U U D I S E D

Kuusalu valla beebipeo (05.06.2015) fotod


01. juunist kuni 30. augustini
Kuusalu perearstikeskus
avatud kell 8.00-14.00


19. septembril 2015 kell 10.00 Palamusel toimub XVIII SUUR PAUNVERE VÄLJANÄITUS JA LAAT

Näitusele ja müügiks ootame käsitööesemeid, põllu-, metsa- ja aiasaaduseid, loomi ja linde, puid ja põõsaid ning kõike erakordset ja kummalist nii taime- kui loomariigist.

Kauplejate registreerimine algab 3. augustil.

Info telefonil 7762447 Reelika Kivimurd e-post reelika@palamuse.ee. http://palamuse.kovtp.ee/valjanaitus

Palamuse Vallavalitsus on valmis kandma postikulud kui käsitöö meile saadetakse ja oleme valmis asjad tagasi saatma, ilma et inimene kulusid kannaks.


Teade Eesti õhuväelt loe lähemalt


PÄRING EHITISREGISTERISSE (EHR)

Kui soovite kontrollida, kas ehitised (hoone või rajatis) on kantud ehitisregistrisse ja andmed vastavad tegelikkusele, saate teha päringu Riikliku ehitisregistri kodulehel www.ehr.ee.

Kui süsteem andmeid ei leia või andmed vajavad parandamist saatke kiri vallavalitsus@kuusalu.ee. Kirjas palume ära näidata kinnistu aadress (praegune ja endine), omaniku nimi (praegune ja endine) ja kirjeldada probleemi (ehitisi ei leita või andmed vajavad täpsustamist).

Lisa info ehitusspetsialist Ljubov Beglova tel 606 6384, ljubov.beglova@kuusalu.ee


Kuusalu Keskkool kuulutab välja konkursi


Nutinõustamine Swedbanki pangabussis Kuusalus

Mais ja juunis 2015 toimuvad esmakordselt üle Eesti nõustamised ja
koolitused kõigile, kes soovivad nutiseadmeid kasutama õppida. Kõik
nõustamised ja koolitused on tasuta. Nutinõustamisi korraldavad Microsoft,
Swedbank ja Vaata Maailma sihtasutus.

Sõbralikud nõustajad tutvustavad lihtsamaid nutiseadme kasutamise võimalusi.
Astu julgelt ligi ka siis, kui sul on nutiseadmete kasutamisega seotud
küsimusi või muresid. Nutinõustamisele eelnevalt registreerima ei pea.

Täpsem info: http://www.vaatamaailma.ee/nutituur

Pangabuss liigub ka II kvartalis. Loe täpsemalt, millal ta Kuusalus on.


Ehitusspetsialisti täiendav vastuvõtuaeg kolmapäeval 13.00-15.00 vastuvõtuajad ja väljaspool vastuvõtuaega eelneval kokkuleppel tel 606 6384.


Fotokonkurss "Kuusalu mustrid" tingimused


http://et.wikipedia.org/wiki/Kuusalu_vald

Kuusalu valla veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno TammemäeleTEATED  
 

Uudised  
 
  Seakatk
  Kuusalu Keskkool võtab seoses õpilaste arvu suurenemisega tööle
  Üldplaneering
  Salme villa avatud
  Teostame valdadele, linnadele ja eraisikutele
  :: Uudiste arhiiv

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 6066 370 | mobiil 5267 897 | faks 6066 371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee