Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kontakt
  Ametlikud vormid
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted
  Külaliikumine
  Politsei

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Kaardid  
 
  Kuusalu valla interaktiivne kaart
  Jetiliiklus

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

U U D I S E D

EESTI JA USA ÕHUVÄEHARJUTUS KESKPOLÜGOONIL

22. septembrist kuni 6. novembrini toimub Eesti õhuruumis Eesti ja USA õhuvägede ühisharjutus. USA õhuväe poolt osaleb harjutusel 23. lennugrupi 74. eskadrill kaheteistkümne ründelennukiga A-10. Eskadrill baseerub alaliselt Moody lennubaasis USA Georgia osariigis. Lennukid sooritavad harjutuslende selleks ette nähtu piirkondades. Harjutuse käigus kasutatakse Tapa lähedal paikneval Kaitseväe keskpolügoonil lennukite pardakahurite õppemoona ning 25 naelaseid õppepomme. Kasutatav õppemoon ei tekita märkimisväärseid heliefekte. Harjutused toimuvad tööpäeviti ajavahemikus 9.00 kuni 16.00. Teisipäeviti ja neljapäeviti võib toimuda ka õhtuseid lende ajavahemikus 17.00 kuni 19.40. Madallendude sooritamise puhul teavitatakse elanikkonda eelnevalt. Nii keskpolügooni kasutamine kui ka madallennud järgivad Eesti vabariigi seadusi ning on kooskõlastatud lennuametiga. Plaani kohaselt lendavad korraga Eesti õhuruumis kuni neli ründelennukit.

Maapealsete märkide ründamiseks ning maaväe lähitoetuseks mõeldud ühemeheline ründelennuk A-10 Thunderbolt II on tuntud nii oma manööverdusvõime kui ka suhteliselt vaikselt töötavate mootorite poolest.


Algas fotode hindamine

Alates 16. septembrist kuni septembri lõpuni saab hinnata fotokonkursile "Kuusalu mustrid" esitatud fotosid. Fotokonkursi veebikeskkonnas registreeritud kasutajad saavad meeldivatele fotodele anda oma poolthääle. Nende like-ide alusel selguvad 30. septembril vaatajatele enim meeldinud fotod. Vaatajate lemmik saab vallavalitsuselt auhinnaks 200 eurot. Oktoobri algul hindab fotosid ka žürii, kelle otsuse alusel antakse välja peaauhind 300 eurot.

Fotosid saab esitada kuni septembri lõpuni. Kutsume kõiki aadressile kuusalu.ee/fotokonkurss fotosid hindama ja soovi korral ka oma pilte esitama.

Fotokonkurss "Kuusalu mustrid" tingimused
Konkurss kestab alates 23. veebruar 2015 kuni 30. september 2015.


29. septembril kell 19.30 toimub Kolgaküla rahvamajas KOLGAKÜLA ÜLDKOOSOLEK.
Päevakorras külavanema valimine.


Kutse Kuusalu valla üldplaneeringu ja teede arengukava infokoosolekule

Kuusalu Vallavalitsus korraldab Kolgaküla Rahvamajas 06.10.2015 algusega kell 18 Kuusalu valla üldplaneeringu koostamise infokoosoleku ja teede arengukava tutvustava arutelu.
Infokoosolekul tutvustatakse koostatava üldplaneeringu eesmärke, selle etappe, esialgset ajakava ning kohaliku omavalitsuse ootuseid avalikkusele üldplaneeringu koostamise menetluses. Samuti räägitakse, kuidas toimub üldplaneeringu elluviimine ja millised on seejuures Kuusalu valla võimalused teenuste osutamisel. Koosoleku raames on planeeritud anda külavanematele juhised külakoosolekute korraldamiseks, külade ettepanekute vormistamiseks ning vallavalitsusele edastamiseks. Kogutav info on üheks alusmaterjaliks eskiislahenduse koostamisel.
Täpsem info üldplaneeringu koostamise osas: vallaarhitekt Kadi Raudla, kadi.raudla@kuusalu.ee, 6066379
Täpsem info teede arengukava osas: abivallavanem Tõnu Ammussaar, tonu.ammussaar@kuusalu.ee, 6066377


Statistika


2016. aasta konkursiüritused Kuusalu vallas

Kuusalu Vallavalitsus kiitis 27. augusti istungil heaks 2016. aasta konkursiürituste nimekirja: iseseisvuspäeva tähistamine; laululapse konkursi läbiviimine; tänupeo korraldamine; lauritsapäeva korraldamine; beebipeo korraldamine; Kuusalu valla merepeo korraldamine; Kolga karapi korraldamine ja Kuusalu valla 78. aastapäeva korraldamine.

Huvilistel palume esitada iga sündmuse kohta oma visioon ja taotlus vastavalt kehtivale Kuusalu valla eelarvest finantseeritava ühekordse toetuse taotlemise, määramise ja maksmise korrale, millega saab tutvuda valla koduleheküljel www.kuusalu.ee vaba aja õigusaktide rubriigis. Kõik sündmused peavad toimuma Kuusalu vallas. Ootame pakkumisi 30. septembrini 2015 aadressil Mõisa tee 17, Kiiu mõis, Kiiu alevik, Kuusalu vald 74604 või e-postiga: vallavalitsus@kuusalu.ee. Lõplik valik otsustatakse 2016. aasta vallaeelarve vastuvõtmise järgselt.


Ehitusspetsialisti täiendav vastuvõtuaeg kolmapäeval 13.00-15.00 vastuvõtuajad ja väljaspool vastuvõtuaega eelneval kokkuleppel tel 606 6384.


http://et.wikipedia.org/wiki/Kuusalu_vald


Kuusalu valla beebipeo (05.06.2015) fotod


Kuusalu valla veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäele


TEATED  
 

Uudised  
 
  Polügooni kasutamise oktoobri graafik
  Vallavalitsus võtab rendile
  :: Uudiste arhiiv

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee