Kuusalu valla ja Loksa linna ühinemist toetas alla poole küsitlusel osalenutest

22. ja 23. aprillil 2017 korraldati elanike küsitlus Kuusalu valla ja Loksa linna ühinemise kohta.

Küsitlusel osales 595 inimest, mis on 11,4% hääleõiguslike elanike nimekirjas olevate elanike arvust.

Kuusalu valla ja Loksa linna ühinemist toetas 239 elanikku ehk 40,2% vastanutest.
Ühinemist ei toetanud 354 inimest ehk 59,5% vastanutest.

2 sedelit loeti kehtetuks.

Vaata tulmust VOLIS-est

Uudised ja teated

24.04.2017 15. mai taotlusvoor tulekul

Vastavalt Kuusalu valla eelarvest finantseeritavate ühekordsete toetuste taotlemise ja menetlemise korra §-ile 3 on võimalik kogukonna-, kultuuri- ja spordiprojektidele toetuse saamiseks esitada 15. maiks Kuusalu vallavalitsusele vormikohane taotl...  Loe edasi »

24.04.2017 Kuusalu valla ja Loksa linna ühinemist toetas alla poole küsitlusel osalenutest
18.04.2017 Parima kvaliteediga internetiühendus jõuab igasse koju ja kontorisse
17.04.2017 Eesti õhuvägi õppusel Kevadtorm
12.04.2017 Harjumaal alustati kogu maakonda hõlmava lairibaühenduse projektiga DigiMaa
10.04.2017 Valverühm
10.04.2017 Küsitlus elanike arvamuse väljaselgitamiseks
10.04.2017 Teeehitustööd Kuusalu alevikus
10.04.2017 Avaliku konkursi korraldamine tugiisiku- ja isikliku abistaja teenuse osutamiseks Kuusalu ja Jõelähtme vallas
03.04.2017 Kaitseväe keskpoligooni kasutus

Sündmused


Statistika

Rahvaarv: (01.04.2017) 6571
Pindala: 709,50 km²
Suurim asula: Kuusalu (1111)
Koole: 3