Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kontakt
  Ametlikud vormid
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Isikuandmete töötlemine Kuusalu Vallavalitsuses
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted
  Külaliikumine
  Politsei

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Talvine teede hooldus
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Kaardid  
 
  Kuusalu valla interaktiivne kaart
  Jetiliiklus

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Sündmused  
 
  Meid kutsutakse
  Spordisündmused ja tulemused

http://et.wikipedia.org/wiki/Kuusalu_vald

TEATED  
 
Kiiu Kiigepõnni lasteaia avamispidu

Uudised  
 
  Kutse volikogu istungile
  Vallavalitsuse istungilt 15.01.2015
  Vallavalitsuse istungilt 08.01.2015
  Kuidas vältida huvide konflikti kohalikus omavalitsuses?
  Ida-Harjumaa jäätmekava 2015-2020 avalikustamine 2.-15. jaanuar 2015
  Info dr Olga Kalda patsientidele Kuusalu vallas
  Liikumispiirangud
  Valla kultuuri ja sotsiaalvaldkonna arengukavad valmimas
  Jõulutunnel
  :: Uudiste arhiiv

Comeniuse Regio projekt  
 
  Projekti kokkuvõte
  Comeniuse Regio projekt
  Ülevaade Comeniuse Regio projektist 2011-2012
  Comeniuse Regio projekti konverents

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 6066 370 | mobiil 5267 897 | faks 6066 371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe administraator Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee