Vallamajja tulekuks palume oma vastuvõtt ametnikuga eelnevalt kokku leppida ning võimalusel kanda maski. Vastuvõtuajad on E 8.30-12 ja K 13-18. Reedeti on vallamaja töötajad võimalusel kodukontoris. Kontaktid leiad SIIT.

Kuusalu vallavalitsuse teenistujate koosseis

Puhkuste tabel 2020

VALLAVALITSUS
Nimi Amet Kabinet E-post Telefon
Terje Kraanvelt   Vallavanem   105 terje.kraanvelt@kuusalu.ee

6066 373 või 511 8956   

Vallavanema vastuvõtt ainult eelnevalt kokkuleppel.

KANTSELEI
Nimi Amet Kabinet E-post Telefon
Tiia-Liis Jürgenson Vallasekretär 104 tiia-liis.jyrgenson@kuusalu.ee 615 0505
Ahti Randmere Jurist-järelevalveametnik 110 ahti.randmere@kuusalu.ee 6014326
Leelo Konton Kantseleispetsialist 113 leelo.konton@kuusalu.ee 6066372
Veronika Laende Kantseleispetsialist 111 veronika.laende@kuusalu.ee 6000856
Esta Nurmsalu Kantseleispetsialist ja andmekaitse spetsialist 113 esta.nurmsalu@kuusalu.ee
6066375
Peep Abel IT-arendusjuht 214 peep.abel@kuusalu.ee 6066394
5211793
Ain Kivistik IKT-spetsialist 205 ain.kivistik@kuusalu.ee 6150506

 

 

JÄRELEVALVE- ja KOMMUNIKATSIOONITEENISTUS
Nimi Amet Kabinet  E-post Telefon
Ere Uibo Kommunikatsioonispetsialist 112 ere.uibo@kuusalu.ee  6008511
5268387

 

 

ARENGU- ja KESKKONNATEENISTUS  
Nimi Amet Kabinet E-post Telefon
koht täitmata Abivallavanem      
Kair Tammel Arendusspetsialist 214 kair.tammel@kuusalu.ee 6014327
Kadi Raudla

Planeeringute peaspetsialisttegeleb planeeringute sisuliste küsimustega.

217 kadi.raudla@kuusalu.ee

6066379
53484442

Maris Torga Planeeringute spetsialist, tegeleb planeeringute teavituse, kirjavahetuse ning arhiivi pidamisega. 217 maris.torga@kuusalu.ee 6000857
Ljubov Beglova Ehitusspetsialist, annab konsultatsioone ehitus- ja arhitektuurilistes ning ehitusjärgus hoonete seadustamise ja ehitisregistri  küsimustes.
Menetleb reklaami paigaldamise taotlusi, hoonete projekteerimistingimusi, ehitusteatisi ja ehituslubasid.
217 ljubov.beglova@kuusalu.ee 6066384
53063023
Enno Tammemäe Ehitusspetsialist, menetleb hoonete kasutusteatisi ja kasutuslubasi, rajatiste projekteerimistingimusi, ehitusteatisi, ehitus- ja kasutuslubasid, detailplaneeritud taristute elluviimise järelvalvet, annab konsultatsioone kasutusel olevate ehitiste seadustamise ja ehitisregistri  küsimustes. 217 enno.tammemae@kuusalu.ee 6066388
Rihti Väinsar Ehitus- ja maaspetsialist, ehitisregistri haldamine, teatiste sisestamine, andmete kaasajastamine vastavalt kehtivatele normdokumentidele, ehitisregistrist väljavõtete tegemine ja väljastamine ning kirjavahetus. 215 rihti.vainsar@kuusalu.ee 6000858
Elina Einaru Keskkonnaspetsialist 217 elina.einaru@kuusalu.ee 6066391
Madis Praks Teede- ja majandusspetsialist

Koostab ning viib ellu majandusalaseid arenguprogramme ja projekte, korraldab teede ehituse ja remondiga seotud tegevusi. Planeerib ning viib ellu tänavavalgustuse ehitust ja remonti, korraldab valla heakorratöid, tegeleb hulkuvate loomadega.

110 madis.praks@kuusalu.ee 6066376
53307301
Alo Reidolv Juhtiv maaspetsialist 215 alo.reidolv@kuusalu.ee 6066387
Kairi Rohtmets Maaregistripidaja  tegeleb maamaksuküsimuste, maaüksuste ja ehitiste aadressiandmete menetlustega ning päringutele vastamisega. 215 kairi.rohtmets@kuusalu.ee 6066385
58131209

 

HARIDUS- ja SOTSIAALTEENISTUS
Nimi Amet Kabinet E-post Telefon
Anu Kirsman Juhtiv haridusspetsialist 114 anu.kirsman@kuusalu.ee 6066383
57570906
Alvi Karp

Juhtiv hoolekandespetsialist

115 alvi.karp@kuusalu.ee

 606 6382

51968482

Ene Rebane Hoolekande sekretär 115 ene.rebane@kuusalu.ee 6066378
Aigi Reinomägi   Hoolekandespetsialist 115 aigi.reinomagi@kuusalu.ee

6066381

51914206

Kristiina-Raivi Vilepaju

Hoolekandespetsialist

116 kristiina-raivi.vilepaju@kuusalu.ee

6150504

53052804

Helle Soots

Lastekaitsespetsialist

116 helle.soots@kuusalu.ee

6066380

503 0833

Kalli-Marion Sass Perede tugiisik 116 kalli-marion.sass@kuusalu.ee  
Pilvi Lõhelaid Hoolekandetöötaja      
Rutt Hirvo Hoolekandetöötaja      
Ene Vagiström Hoolekandetöötaja      
Margit Kruusakivi Hoolekandetöötaja      

 

RAAMATUPIDAMINE
Nimi Amet Kabinet E-post Telefon
Ly Korotejev-Piir Pearaamatupidajarahandusteenistuse töö juhtimine, ostuarvete haldamine e-arvekeskuses, pearaamatu-, eelarve- ja saldoandmiku kontroll. Majandusaastaaruande koostamine, projektide ja toetuste arvestus. Inventuuride korraldamine, valla rahanduse ja varalise sisuga õigusaktide eelnõude koostamine. Laenude ja muude kohustuste üle arvestuse pidamine. 212 ly.korotejev-piir@kuusalu.ee 6000854
Janet Samolberg

Raamatupidaja
palga- ja põhivarade arvestus, aruannete esitamine statistika- ja maksuametile, töötajate registri jälgimine ja töövõimetuslehtede arvestus. Õppeuhkuste, täiendavate puhkusepäevade, hüvitiste ja toetuste arvestus.

212 janet.samolberg@kuusalu.ee 6000852
Külli Schmidt Raamatupidaja 212 kylli.schmidt@kuusalu.ee 6000851