Vallamajja tulekuks palume oma vastuvõtt ametnikuga eelnevalt kokku leppida ning võimalusel kanda maski. Vastuajad on E 8.30-12 ja K 13-18. Reedeti on vallamaja töötajad võimalusel kodukontoris. Kontaktid leiad SIIT.

Kuusalu vallavalitsuse teenistujate koosseis (seisuga 06.12.2019)

VALLAVALITSUS
Nimi Amet Töötamise asukoht      E-post Telefon
Urmas Kirtsi   Vallavanem   I korrus urmas.kirtsi@kuusalu.ee     503 3869

Vallavanema vastuvõtt ainult eelnevalt kokkuleppel - lepi aeg kokku tel 503 3869.

KANTSELEI
Nimi Amet Töötamise asukoht E-post Telefon
Meeli Vaarik Vallasekretär I korrus meeli.vaarik@kuusalu.ee 6150505
Jaan Varter Jurist-järelevalveametnik I korrus jaan.varter@kuusalu.ee 6014326
Leelo Konton Kantseleispetsialist I korrus leelo.konton@kuusalu.ee 6066372
Veronika Laende Kantseleispetsialist I korrus veronika.laende@kuusalu.ee 6000856
Esta Nurmsalu Kantseleispetsialist ja andmekaitse spetsialist I korrus esta.nurmsalu@kuusalu.ee
6066375
Peep Abel IT-arendusjuht II korrus peep.abel@kuusalu.ee 6066394
5211793
Ain Kivistik IKT-spetsialist II korrus ain.kivistik@kuusalu.ee 6150506

 

 

JÄRELEVALVE- ja KOMMUNIKATSIOONITEENISTUS
Nimi Amet Töötamise asukoht  E-post Telefon
Ere Uibo Kommunikatsioonispetsialist  I korrus ere.uibo@kuusalu.ee  6008511
5268387

 

 

ARENGU- ja KESKKONNATEENISTUS  
Nimi Amet Töötamise asukoht E-post Telefon
koht täitmata Abivallavanem      
Kair Tammel Arendusspetsialist II korrus kair.tammel@kuusalu.ee 6014327
Kadi Raudla

Planeeringute peaspetsialisttegeleb planeeringute sisuliste küsimustega.

II korrus kadi.raudla@kuusalu.ee

6066379
53484442

Maris Torga Planeeringute spetsialist, tegeleb planeeringute teavituse, kirjavahetuse ning arhiivi pidamisega. II korrus maris.torga@kuusalu.ee 6000857
Ljubov Beglova Ehitusspetsialist, annab konsultatsioone ehitus- ja arhitektuurilistes ning ehitusjärgus hoonete seadustamise ja ehitisregistri  küsimustes.
Menetleb reklaami paigaldamise taotlusi, hoonete projekteerimistingimusi, ehitusteatisi ja ehituslubasid.
II korrus ljubov.beglova@kuusalu.ee 6066384
53063023
Enno Tammemäe Ehitusspetsialist, menetleb hoonete kasutusteatisi ja kasutuslubasi, rajatiste projekteerimistingimusi, ehitusteatisi, ehitus- ja kasutuslubasid, detailplaneeritud taristute elluviimise järelvalvet, annab konsultatsioone kasutusel olevate ehitiste seadustamise ja ehitisregistri  küsimustes. II korrus enno.tammemae@kuusalu.ee 6066388
Rihti Väinsar Ehitus- ja maaspetsialist, ehitisregistri haldamine, teatiste sisestamine, andmete kaasajastamine vastavalt kehtivatele normdokumentidele, ehitisregistrist väljavõtete tegemine ja väljastamine ning kirjavahetus. II korrus rihti.vainsar@kuusalu.ee 6000858
Elina Einaru Keskkonnaspetsialist II korrus elina.einaru@kuusalu.ee 6066391
Madis Praks Teede- ja majandusspetsialist

Koostab ning viib ellu majandusalaseid arenguprogramme ja projekte, korraldab teede ehituse ja remondiga seotud tegevusi. Planeerib ning viib ellu tänavavalgustuse ehitust ja remonti, korraldab valla heakorratöid, tegeleb hulkuvate loomadega.

I korrus madis.praks@kuusalu.ee 6066376
53307301
Alo Reidolv Juhtiv maaspetsialist II korrus alo.reidolv@kuusalu.ee 6066387
Kairi Rohtmets Maaregistripidaja  tegeleb maamaksuküsimuste, maaüksuste ja ehitiste aadressiandmete menetlustega ning päringutele vastamisega. II korrus kairi.rohtmets@kuusalu.ee 6066385
58131209

 

HARIDUS- ja SOTSIAALTEENISTUS
Nimi Amet Töötamise asukoht E-post Telefon
Anu Kirsman Juhtiv haridusspetsialist I korrus anu.kirsman@kuusalu.ee 6066383
57570906
Alvi Karp

Juhtiv hoolekandespetsialist

I korrus alvi.karp@kuusalu.ee

 606 6382

51968482

Ene Rebane Hoolekande sekretär I korrus ene.rebane@kuusalu.ee 6066378
Aigi Reinomägi   Hoolekandespetsialist I korrus aigi.reinomagi@kuusalu.ee

6066381

51914206

Kristiina-Raivi Vilepaju

Hoolekandespetsialist

I korrus kristiina-raivi.vilepaju@kuusalu.ee

6150504

53052804

Helle Soots

Lastekaitsespetsialist

I korrus helle.soots@kuusalu.ee

6066380

503 0833

 

RAAMATUPIDAMINE
Nimi Amet Töötamise asukoht E-post Telefon
Ly Korotejev-Piir Pearaamatupidajarahandusteenistuse töö juhtimine, ostuarvete haldamine e-arvekeskuses, pearaamatu-, eelarve- ja saldoandmiku kontroll. Majandusaastaaruande koostamine, projektide ja toetuste arvestus. Inventuuride korraldamine, valla rahanduse ja varalise sisuga õigusaktide eelnõude koostamine. Laenude ja muude kohustuste üle arvestuse pidamine. II korrus ly.korotejev-piir@kuusalu.ee 6000854
Janet Samolberg

Raamatupidaja
palga- ja põhivarade arvestus, aruannete esitamine statistika- ja maksuametile, töötajate registri jälgimine ja töövõimetuslehtede arvestus. Õppelaenude, täiendavate puhkusepäevade, hüvitiste ja toetuste arvestus.

II korrus janet.samolberg@kuusalu.ee 6000852
Külli Schmidt Raamatupidaja II korrus kylli.schmidt@kuusalu.ee 6000851