Vastuvõtuajad on esmaspäeval kell 8.30-12 ja kolmapäeval kell 13-18

Puhkused 2019 (Exceli-tabel seisuga 29.03.2019)

Kuusalu vallavalitsuse teenistujate koosseis (seisuga 29.11.2019)

Töötaja ametijuhend avaneb, kui vajutada allolevas tabelis ametinimetuse peale.

VALLAVALITSUS
Nimi Amet Töötamise asukoht      E-post Telefon
Urmas Kirtsi   Vallavanem   I korrus urmas.kirtsi@kuusalu.ee     503 3869

 

TUGITEENUSED
Nimi Amet Töötamise asukoht E-post Telefon
Meeli Vaarik Vallasekretär I korrus meeli.vaarik@kuusalu.ee 6150505
Leelo Konton Kantseleispetsialist I korrus leelo.konton@kuusalu.ee 6066372
Veronika Laende Kantseleispetsialist I korrus veronika.laende@kuusalu.ee 6000856
Esta Nurmsalu Kantseleispetsialist ja andmekaitse spetsialist I korrus esta.nurmsalu@kuusalu.ee
6066375
Peep Abel IT-arendusjuht II korrus peep.abel@kuusalu.ee 6066394
5211793
Ain Kivistik IT-arendusjuhi asendaja II korrus ain.kivistik@kuusalu.ee 6150506

 

 

JÄRELEVALVE- ja KOMMUNIKATSIOONITEENISTUS
Nimi Amet Töötamise asukoht  E-post Telefon
Ere Uibo Kommunikatsioonispetsialist  I korrus ere.uibo@kuusalu.ee  6008511
5268387
Heli Gescheimer  Vabategevuste koordinaator I korrus heli.gescheimer@kuusalu.ee  6014328 
Jaan Varter Jurist-järelevalveametnik-sisekontrolör II korrus jaan.varter@kuusalu.ee 6014326
koht täitmata Jurist      

 

 

ARENGU- ja KESKKONNATEENISTUS  
Nimi Amet Töötamise asukoht E-post Telefon
Kair Tammel Arendusspetsialist II korrus kair.tammel@kuusalu.ee 6014327
Kadi Raudla

Planeeringute peaspetsialisttegeleb planeeringute küsimustega.

II korrus kadi.raudla@kuusalu.ee

6066379
53484442

Maris Torga Planeeringute spetsialist, tegeleb valla ehitus- ja planeeringutealase teavituse, kirjavahetuse ning arhiivi pidamisega. Vastutab planeeringute menetluse tehnilise poole eest. II korrus maris.torga@kuusalu.ee 6000857
Ljubov Beglova Ehitusspetsialist, annab konsultatsioone ehitus- ja arhitektuurilistes ning ehitusjärgus hoonete seadustamise ja ehitisregistri  küsimustes.
Menetleb reklaami paigaldamise taotlusi, hoonete projekteerimistingimusi, ehitusteatisi ja ehituslubasid.
II korrus ljubov.beglova@kuusalu.ee 6066384
53063023
Enno Tammemäe Ehitusspetsialist, menetleb hoonete kasutusteatisi ja kasutuslubasi, rajatiste projekteerimistingimusi, ehitusteatisi, ehitus- ja kasutuslubasid, detailplaneeritud taristute elluviimise järelvalvet, annab konsultatsioone kasutusel olevate ehitiste seadustamise ja ehitisregistri  küsimustes. II korrus enno.tammemae@kuusalu.ee 6066388
Rihti Väinsar Ehitus- ja maaspetsialist, ehitisregistri haldamine, teatiste sisestamine, andmete kaasajastamine vastavalt kehtivatele normdokumentidele, ehitisregistrist väljavõtete tegemine ja väljastamine ning kirjavahetus. II korrus rihti.vainsar@kuusalu.ee 6000858
Elina Einaru Keskkonnaspetsialist II korrus elina.einaru@kuusalu.ee 6066391
Madis Praks Teede- ja majandusspetsialist

Koostab ning viib ellu majandusalaseid arenguprogramme ja projekte, korraldab teede ehituse ja ekspluatatsiooniga seotud tegevusi. Planeerib ning viib ellu tänavavalgustuspunktide ja liinide ehitust ja remonti, korraldab valla heakorratöid, tegeleb hulkuvate loomadega.

I korrus madis.praks@kuusalu.ee 6066376
53307301
Alo Reidolv Juhtiv maaspetsialist II korrus alo.reidolv@kuusalu.ee 6066387
Sirje Muru Maakorraldaja II korrus sirje.muru@kuusalu.ee 6066386
Kairi Rohtmets Maaregistripidaja  tegeleb maamaksuküsimuste, maaüksuste ja ehitiste aadressiandmete menetlustega ning päringutele vastamisega. II korrus kairi.rohtmets@kuusalu.ee 6066385
58131209

 

HARIDUS- ja SOTSIAALTEENISTUS
Nimi Amet Töötamise asukoht E-post Telefon
Anu Kirsman Juhtiv haridusspetsialist I korrus anu.kirsman@kuusalu.ee 6066383
57570906
Alvi Karp

Juhtiv hoolekandespetsialist

I korrus alvi.karp@kuusalu.ee

 606 6382

51968482

Ene Rebane Hoolekande sekretär I korrus ene.rebane@kuusalu.ee 6066378
Aigi Reinomägi   Hoolekandespetsialist I korrus aigi.reinomagi@kuusalu.ee

6066381

51914206

Kristiina-Raivi Vilepaju

Hoolekandespetsialist

I korrus kristiina-raivi.vilepaju@kuusalu.ee

6150504

53052804

Helle Soots

Lastekaitsespetsialist

I korrus helle.soots@kuusalu.ee

6066380

503 0833

 

RAAMATUPIDAMINE
Nimi Amet Töötamise asukoht E-post Telefon
Ly Korotejev-Piir Pearaamatupidajarahandusteenistuse töö juhtimine, ostuarvete haldamine e-arvekeskuses, pearaamatu-, eelarve- ja saldoandmiku kontroll. Majandusaastaaruande koostamine, projektide ja toetuste arvestus. Inventuuride korraldamine, valla rahanduse ja varalise sisuga õigusaktide eelnõude koostamine. Laenude ja muude kohustuste üle arvestuse pidamine. II korrus ly.korotejev-piir@kuusalu.ee 6000854
Katri Martinson Vanemraamatupidajapalga- ja põhivarade arvestus, aruannete esitamine statistika- ja maksuametile, töötajate registri jälgimine ja töövõimetuslehtede arvestus. Õppelaenude, täiendavate puhkusepäevade, hüvitiste ja toetuste arvestus. II korrus katri.martinson@kuusalu.ee 6000852
Külli Schmidt Raamatupidaja II korrus kylli.schmidt@kuusalu.ee 6000851