Ametikooli õpilase toetus

Ametikooli õpilase toetust makstakse riskigruppi kuuluvale õpilasele, kes pärast põhikooli lõpetamist õpib kutseõppe õppekaval, kuni 21. eluaastani.
Ametikooli õpilase toetust makstakse, kui kooli ees ei ole õppevõlgnevusi ja kool on esitanud kirjaliku teate õpilase vähemalt rahuldava koolikohustuse täitmise kohta.
Ametikooli õpilase toetust määratakse kaks korda aastas 15. septembriks ja 15. jaanuariks esitatud taotluse põhjal 1. septembrist 31. detsembrini ja 1. jaanuarist 31. augustini.
Toetuse suurus on 35 eurot kuus õppeperioodil.

Taotlusvorm

Täiendav info:

Sotsiaaltoetuste spetsialist

(Ruum 115)

Ene Rebane

606 6378

5349 9503

ene.rebane@kuusalu.ee

E 8.30-12.00
ja K 13.00-18.00