VABA AJA KORRAD JA TAOTLUSED

Sporditegevus

Spordi treeningrühmade toetamise kord - vastu võetud 07.10.2020

Treeningrühma toetuse taotlemise vorm keskkonnas SPOKU

Juhend treenerile - Treeningrühma nimekirja lisamine taotlusele

Juhend lapsevanemale - Treeningrühmades osalemise kinnitamine

Andeka sportlase ja eduka tulemuse toetamise kord - vastu võetud 07.10.2020

 

Huviharidus ja huvitegevus

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlus (E-vorm)
 

Rahvakultuuri ringid

Rahvakultuuri ringide toetamise kord Kuusalu vallas

Lisa 1 (taotlus)

Lisa 2 (aruanne)
 

Ühekordsed toetused

Kuusalu valla eelarvest finantseeritavate ühekordsete toetuste taotlemise ja menetlemise kord

Kuusalu valla eelarvest finantseeritava ühekordse toetuse taotlus DOC DOCX RTF

Kuusalu valla eelarvest finantseeritava ühekordse toetuse kasutamise aruanne
 

Tunnustamine

Kuusalu valla tunnustuse avaldamise kord

Taotlus (aukodanik, aumärk, tänukiri, rahaline preemia) DOCPDF
 

Avaliku ürituse kord

Kuusalu valla avaliku ürituse korraldamise eeskiri

AVALIKU ÜRITUSE LOA TAOTLUS avaldus DOC

Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus politseile (DOC)