VABA AJA KORRAD JA TAOTLUSED

Sporditegevus

Spordi treeningrühmade toetamise kord - vastu võetud 07.10.2020

Treeningrühma toetuse taotlemise vorm iseteeninduskeskkonnas SPOKU

Juhend treenerile - Treeningrühma nimekirja lisamine taotlusele

Juhend lapsevanemale - Treeningrühmades osalemise kinnitamine

Andeka sportlase ja eduka tulemuse toetamise kord - vastu võetud 07.10.2020

Taotlust saab esitada täisealine andekas sportlane, andeka sportlase seaduslik esindaja või spordiklubi. Andeka sportlase taotluse saab 2021 aastal esitada 22.10 -  15.11 SPOKU keskkonnas. Eduka sportlase toetuse vorm tuleb täita SPOKU keskkonnas.

 

Rahvakultuuri ringid

Rahvakultuuri ringide toetamise kord Kuusalu vallas

Lisa 1 (taotlus)

Lisa 2 (aruanne)
 

Projektitoetused

Kuusalu valla eelarvest finantseeritavate projektitoetuste taotlemise ja menetlemise kord

Taotluse palume esitada Spoku keskkonnas.

Kuusalu valla eelarvest finantseeritava ühekordse toetuse kasutamise aruanne

Kuusalu valla eelarvest finantseeritavate projektitoetuste taotlusvoor kultuuri-, spordi- ja kogukonnaürituste korraldamiseks sulgub 1. oktoobril 2021 ja 15. aprillil 2022.

 

Tunnustamine

Kuusalu valla tunnustuse avaldamise kord

Taotlus (aukodanik, aumärk, tänukiri, rahaline preemia) DOCPDF
 

Avaliku ürituse kord

Taotluseid on võimalik esitada läbi Spoku keskkonna.
Kõrgendatud turvariskiga ürituse puhul peab korraldaja enne vallavalitsusele taotluse esitamist ürituse kooskõlastama PPA Põhja prefektruuriga pohja@politsei.ee.
Spoku keskkonnas on võimalik peale taotluse täitmist jätta taotlemine pooleli ja salvestada taotlus pdf failina. Pdf fail on võimalik saata politseile kooskõlastamiseks, taotluses olevad manused tuleb PPA-le lisada eraldi juurde. Peale PPA kooskõlastuse saamist on võimalik taotluse täitmist jätkata. Kui PPA soovib ka turvaplaani esitamist, on võimalik kasutada näidist.

Viide määrusele: Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

 

 

Aruandlus Spoku keskkonnas

Eelmise taotlusvooru Spordi treeningrühmade ja Andeka sportlase toetuse kasutamise kohta tuleb SPOKU keskkonnas esitada aruanne 31 jaanuariks.

NB! Aruannet saab esitada Arvutatud või Lepinguga olekus taotlustele.

  • mine taotleja (asutuse) lehele: TAOTLEMINE > Taotleja andmed ja taotlused (seal on näha taotluste nimekiri);
  • taotleja taotlused tabelis vali "Aruanded" (klikk tabeli kohal oleval olekuribal);
  • vastava taotluse real vajuta [Lisa] või [Vaata], mis viib aruannete vaatesse. Nupu "Vaata" taga olev arv näitab, kas aruandeid on juba lisatud (1 või suurem arv) või mitte (0);
  • kui aruandeid veel ei ole, siis uue lisamiseks vajuta nupule [Lisa aruanne], täida aruande vorm ja esita;
  • kui aruanne on jäänud pooleli, siis muutmiseks vajuta aruande esitamise kuupäeva veerus olevale lingile, täida vorm ja esita.
  • Aruande esitamiseks vajuta nupule [Esita] , aruanne vajab allkirjastamist, vajuta vastava allkirjastamise viisi ikoonile ja järgi juhiseid.

Abiks taotlejale: tehnilised küsimused - Ain Kivistik, ain.kivistik@kuusalu.ee või 615 0506, sisulised küsimused - Veronika Laende, Veronika.Laende@kuusalu.ee või 6000 856.