Aabitsatoetus

Aabitsatoetust makstakse kõigile Kuusalu valla lastele esmakordselt I klassi õppima asumisel Kuusalu valla elukohajärgsetes koolides (puudega lastele olenemata kooli asukohast). Toetus kantakse koolide esildise alusel õpilase seaduslikule esindajale, kes on vähemalt alates 1. septembri seisuga Rahvastikuregistri järgi Kuusalu valla elanik.

Aabitsatoetuse suurus on 100 eurot.

DOC-formaadis:

Kooli esildis aabitsatoetuse maksmiseks