Hajaasustuse programm 2020

Kuusalu vallavalitsus kinnitas möödunud nädalal hajaasutuse programmi toetused kogusummas 36 912 eurot, millest 20 000 eurot on Kuusalu valla eelarvest ja 16 912 eurot annab riik. Tänavu jagus toetust 7 taotlejale, eelistatud olid lastega pered.

 

Toetuse saaja

Projekt

Toetus (eur)

1

Kuldar Pärn, Hardi Kompa, Peeter Plakk

Kolgaküla Päästeotsa 1-5; 2-3 puurkaev

15384,54

2

Margit Lõhelaid

Kõnnu küla Loigu puurkaev

3216

3

Margus Soom

Sõitme küla Risuaugu kanalisatsioon

3216

4

Miko Kallaste, Elvi Koppelmann

Vihasoo küla Sarukse ja Kõrgemäe puurkaev

6110,40

5

Kristo Pärn

Uuri küla Saekalda puurkaev

5298

6

Laura Rannala

Suurpea küla Toomarahva kanalisatsioon

2645,16

7

Kaido Uusmaa

Kursi küla Saare veefilter

1041,9