Vastuvõtuajad

Esmaspäeval kell 8.30-12 ja kolmapäeval kell 13-18

Vastuvõtuajad kehtivad ehituse, maa ja planeeringute ning sotsiaaltöö valdkonnas. Teiste spetsialistidega vastuvõtt kokkuleppel.

KESKKOND
Nimi Amet Töötamise asukoht Haridus E-post Telefon
Elina Einaru Keskkonnaspetsialisttegeleb jäätmekäitluse, heakorra ja looduskaitse küsimuste. Menetleb puurkaevude, reoveepuhastite, keskkonna- ja raielubasid. II korrus kõrgharidus elina.einaru@kuusalu.ee 6066391