Kuusalu ja Kolga kaugküttepiirkondade soojusmajanduse arengukavad aastateks 2015-2025

Kuusalu Vallavolikogu muutis 25. novembri 2020 otsusega nr 17 Kuusalu valla Kuusalu kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2015-2025.

Uuendatud arengukava: