Lemmikloomad

Loomaomanik, kanna oma kiibistatud loom ise lemmikloomaregistrisse või vaata oma olemasoleva looma andmeid: http://www.llr.ee/

Kuusalu valla lemmikloomade register asutati Kuusalu Vallavolikogu 27.05.2009 määrusega nr 12 "Kuusalu valla lemmikloomade registri asutamine ja põhimääruse kinnitamine"

Kuusalu valla lemmikloomade registri põhimäärus

Kuusalu valla koerte ja kasside pidamise eeskiri on kehtestatud Kuusalu Vallavolikogu 27.05.2009 määrus nr 14 

 

Veterinaarid Kuusalu vallas

Karmen Kirtsi
Telefonid: 607 3593, 508 2865.

Ulve Märtson
Käib väljakutsetel. Vastuvõtt kodus.
Telefon: 509 4915

Lahemaa Loomade Koda Uuri külas, tel 5866 6019.

Hulkuvad lemmikloomad
 

Hulkuva looma puhul tuleb eelnevalt teavitada Kuusalu valla majandusspetsialisti ning küsida sealt nõusolek. Kui on vajadus välja kutsuda loomapüüdja, siis teeb seda juba kohaliku omavalitsuse kontaktisik.

Kuusalu valla majandusspetsialist – Madis Praks, tel. 5330 7301, e-mail: madis.praks@kuusalu.ee

 

Kuusalu vallas hulkuvad loomad viiakse Tallinna Loomade Hoiupaika.

MTÜ Loomade Hoiupaik:
Info hoiupaigas olevate loomade kohta (10.00-17.00) - 53494045, e-mail: info@loomadehoiupaik.ee
Viljandi mnt 24 D, Tallinn 11217
http://www.pets.ee/est/

Läbisõidukilomeeter - 0,51 EUR (läbisõidukilomeetrite üle peetakse arvestust alates Loomade Hoiupaiga asukohast, Viljandi mnt 24D,Tallinn, sõitmisel väljakutses nimetatud asukohta ja tagasi Loomade Hoiupaika).
Ühe koera püüdmine- 8,95 EUR
Ühe koera püüdmine veterinaarravimi kasutamisega- 25,56
Ühe kassi püüdmine- 5,11 EUR
Ühe kassi püüdmine veterinaarravimiga- 12,78 EUR
Ühe koera hoidmine varjupaigas üks päev- 12,78 EUR
Ühe kassi hoidmine varjupaigas üks päev- 5,11 EUR
Ühe koera hukkamine koos utiliseerimisega- 19,17 EUR
Ühe kassi hukkamine koos utiliseerimisega- 12,78 EUR

Loom hukatakse ja utiliseeritakse vaid juhul, kui omanike ei ole tema vastu huvi tundnud 14 päeva jooksul ja Hoiupaigal ei õnnestu talle uut omanikku leida.

Kui leiate oma looma Loomade Hoiupaigast, siis looma tagasi saamisel olete kohustatud tasuma looma püüdmisele ning Loomade Hoiupaigas hoidmisele, söötmisele ja hooldamisele, sealhulgas vajalike protseduuride teostamisele kulunud summa. Kui seda pole võimalik teha kohe, siis tuleb täita garantiikiri, et olete nõus tasuma Kuusalu Vallavalitsuselt saadud arve.

Vaata lisaks:

http://www.loomakaitse.ee