Jäätmemajandus

Jäätmehooldust Kuusalu vallas reguleerib Kuusalu valla jäätmehoolduseeskiri (vastu võetud Kuusalu Vallavolikogu 31. oktoobri 2012 määrusega nr 10).
 
Jäätmekäitluse arengusuunad 2015 – 2020 aastateks on määratud Ida-Harjumaa jäätmekavas 2015 - 2020 (vastu võetud Kuusalu Vallavolikogu 28. oktoobri 2015 määrusega nr 17).
 
Kuusalu vallas toimub korraldatud jäätmevedu ja jäätmeveo ainuõigust omab kuni 31.12.2022 AS Eesti Keskkonnateenused. Kontakt: Artelli 15 Tallinn, tel. 1919, e-post tallinn@keskkonnateenused.ee, www.keskkonnateenused.ee