Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
 
Hajaasustuse programmi tingimuste kohta saab rohkem infot RTK kodulehelt:
https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm
 
Lisainfo: keskkonnaspetsialist 606 6391.