Koostamisel arengukava

Kuusalu vallavalitsus koostab uut valla arengukava 2023 – 2028 aastate kohta. Arengukava koostamise protsessis on võimalik osaleda kõigil huvitatud isikutel.

Arengukava koostamise eesmärk on saada võimalikult kaasaegne töödokument arendustegevuse korraldamiseks ja leppida kokku järgmise kuue aasta eesmärgid, tegevused ja investeeringud.

Arengukava koostamise käik:

 • Arengukava koostamise kavatsusest teavitamine 21.09.2022 ja ettepanekute üldine kogumine;
 • Volikogu otsus arengukava koostamise algatamiseks 16.11.2022;
 • Valdkondlik sisendi kogumine (ettevõtlus, kultuur, kogukonnad, sotsiaalvaldkond jne – vajadusel töörühmades);
 • Vallavalitsuse ametnike ja töötajate sisend;
 • Vallavalitsus arutab kõiki ettepanekuid;
 • Vastavalt sisendile koostatakse arengukava (osaliselt töörühmades);
 • Arengukava vaadatakse üle vallavalitsuse istungil;
 • Arengukava läheb avalikule väljapanekule;
 • Arengukava ja ettepanekuid arutatakse volikogu komisjonides;
 • Arengukava läheb volikogus 1. lugemisele hiljemalt augustis 2023;
 • Arengukava kohta on võimalik esitada ettepanekuid, paranduste sisse viimine;
 • Arengukava arutatakse uuesti volikogu komisjonides;
 • Arengukava kinnitatakse volikogus kõige varem 2. lugemisel, kuid hiljemalt oktoobris 2023.

 

Arengukava koostamisega seoses toimuvad koosolekud ja töörühmad:

 

1

21.09.2022

Arengukava koostamise kavatsusest teavitamine ja ettepanekute kogumine

Sõnumitooja ja veebis

2

03.11.2022

Ettevõtluse valdkonna töörühm I

Kiiu

3

16.11.2022

Volikogu istungil arengukava koostamise otsus

Kiiu

4

05.12.2022

Vabaühenduste ümarlaud

Kuusalu

5

08.12.2022

Külavanemate ümarlaud

Kiiu

6

11.01.2023

Kultuuri ja kogukondade töörühm I

Kolga

7

25.11.2023

Kultuuri ja kogukondade töörühm II

Kolga

8

30.01.2023

Ühistegevuste komisjonis ülevaade

Kiiu

9

01.02.2023

Spordivaldkonna töörühm I

Kiiu

10

08.02.2023

Spordivaldkonna töörühm II

Kiiu

11

13.02.2023

Harju kalandusühinguga kohtumine, sisend sadamate ja väikesaarte kohta

Kiiu

12

01.03.2023

Sotsiaalvaldkonna töörühm I

Kiiu

13

09.03.2023

Sotsiaalvaldkonna töörühm I

Kiiu

14

15.03.2023

Mohni elanikega kohtumine – sisend väikesaarte sisukorrapunkti kohta

Viinistu

15

20.03.2023

Sotsiaalvaldkonna töörühm III

Kiiu

16

29.03.2023

Keskkonna töörühm I

Kiiu

17

03.04.2023

Rahvastiku tervise valdkonna töörühm 

Kiiu

18

05.04.2023

Ettevõtluse valdkonna töörühm II

Kiiu

19

06.04.2023

Elukogemuse akadeemia arengukava koostamise ülevaade ja ettepanekute kogumine

Kiiu

20 12.04.2023 Keskkonna töörühm II Kiiu
21 03.05.2023 kell 16 Turismi töörühm I Kiiu mõis, II korrus
22 10.05.2023 kell 16 Keskkonna töörühm III kohtumine - elukeskkonna osa Kiiu mõis, II korrus
23 16.05.2023 kell 14 Keskkonna töörühm IV kohtumine Kiiu mõis, II korrus
24 22.05.2023 kell 10 Turismivaldkonna töörühma II kohtumine Kiiu mõis, II korrus

 

Info avalike koosolekute kohta täieneb, kontakt: arendusjuht Meeli Kuul (5430 1327, meeli.kuul@kuusalu.ee)