Matusetoetus

Matusetoetust makstakse Kuusalu valla elaniku surma korral tema matuse korraldajale.

Erandkorras makstakse toetust oma elanikust matuse korraldajale olukorras, kus lahkunul puudus rahvastikuregistrikanne või ei ole selle lahkunu eest võimalik mõnel muul põhjusel saada mujalt matusetoetust.

Matusetoetust on õigus taotleda 3 (kolme) kuu jooksul surma registreerimisest.

Toetuse suurus on 350 eurot.

Taotlemine Spoku keskkonnas.

 

Taotluse vorm:

Matusetoetus