Planeeringute teated 2021

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 16.detsembril 2021 aastal korraldusega nr 810 Allika küla Paalimäe kinnistu (35201:002:0161)  detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande. ...

Allika küla Paalimäe kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 16.detsembril 2021 aastal korraldusega nr 810 Allika küla Paalimäe kinnistu (35201:002:0161)  detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande. ...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 16.detsembril 2021 korraldusega nr 811 lõpetati Mäepea küla Paali-Jaani kinnistu (35201:002:1130) detailplaneering.   Kuusalu Vallavalitsuse...

Mäepea küla Paali-Jaani kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 16.detsembril 2021 korraldusega nr 811 lõpetati Mäepea küla Paali-Jaani kinnistu (35201:002:1130) detailplaneering.   Kuusalu Vallavalitsuse...

Kuusalu Vallavalitsus algatas 01.juulil 2021 korraldusega nr 443 Kuusalu aleviku Põllu tn 2 kinnistu (35201:004:0510) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.  Detailplaneeringu...

Kuusalu aleviku Põllu tn 2 kinnistu detailplaneeringu eskiismaterjalide tutvustus

Kuusalu Vallavalitsus algatas 01.juulil 2021 korraldusega nr 443 Kuusalu aleviku Põllu tn 2 kinnistu (35201:004:0510) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.  Detailplaneeringu...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 09.detsembril 2021 aastal korraldusega nr 782 Kolga aleviku Nõlvaku tee 4 (35203:002:0202) ja Nõlvaku tee 6 (35203:002:0204) kinnistute detailplaneeringu...

Kolga alevik Nõlvaku tee 4 ja Nõlvaku tee 6 kinnistute detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 09.detsembril 2021 aastal korraldusega nr 782 Kolga aleviku Nõlvaku tee 4 (35203:002:0202) ja Nõlvaku tee 6 (35203:002:0204) kinnistute detailplaneeringu...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 09.detsembril 2021 korraldusega nr 783 kehtestati Vahastu küla Kadaka ühistu 7 kinnistu (35204:010:0050) detailplaneering.   ...

Vahastu küla Kadaka ühistu 7 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 09.detsembril 2021 korraldusega nr 783 kehtestati Vahastu küla Kadaka ühistu 7 kinnistu (35204:010:0050) detailplaneering.   ...

Kuusalu Vallavalitsuse 20.mai 2021 aasta korraldusega nr 319 algatati Kuusalu küla Kooli, Kuusalu Spordikeskuse ja Kuusalu staadioni kinnistute detailplaneering ning kinnitati lähteülesanne. ...

Kuusalu küla Kooli, Kuusalu Spordikeskuse ja Kuusalu staadioni kinnistute detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsuse 20.mai 2021 aasta korraldusega nr 319 algatati Kuusalu küla Kooli, Kuusalu Spordikeskuse ja Kuusalu staadioni kinnistute detailplaneering ning kinnitati lähteülesanne. ...

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 09.detsembri 2021 korraldusega nr 784 võeti vastu Kiiu aleviku Ülekraavi kinnistu (35301:001:1099) detailplaneering.   ...

Kiiu aleviku Ülekraavi kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 09.detsembri 2021 korraldusega nr 784 võeti vastu Kiiu aleviku Ülekraavi kinnistu (35301:001:1099) detailplaneering.   ...

Kuusalu Vallavalitsuse 23.septembri 2021 korraldusega nr 605 võeti vastu  Leesi küla Mölleri kinnistu (42301:001:0286) detailplaneering, mille avalik väljapanek toimus ...

Leesi küla Mölleri kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 23.septembri 2021 korraldusega nr 605 võeti vastu  Leesi küla Mölleri kinnistu (42301:001:0286) detailplaneering, mille avalik väljapanek toimus ...

Kuusalu Vallavalitsus algatas 06.mail 2021 korraldusega nr 279 Valkla küla Mutionu ühistu 24 kinnistu (35201:005:0220) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.  Detailplaneeringu...

Valkla küla Mutionu ühistu 24 kinnistu detailplaneeringu eskiismaterjalide tutvustus

Kuusalu Vallavalitsus algatas 06.mail 2021 korraldusega nr 279 Valkla küla Mutionu ühistu 24 kinnistu (35201:005:0220) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.  Detailplaneeringu...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 25.novembril 2021 aastal korraldusega nr 757 Kõnnu küla Kooli kinnistu (42301:005:0134) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Kõnnu küla Kooli kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 25.novembril 2021 aastal korraldusega nr 757 Kõnnu küla Kooli kinnistu (42301:005:0134) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 25.novembril 2021 aastal korraldusega nr 756 Salmistu küla Tanska kinnistu (35201:002:0111) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Salmistu küla Tanska kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 25.novembril 2021 aastal korraldusega nr 756 Salmistu küla Tanska kinnistu (35201:002:0111) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Kuusalu Vallavalitsus algatas 03.septembril 2020 korraldusega nr 521 Kiiu aleviku Mõisa tee 27 kinnistu (35201:003:1180) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.  Detailplaneeringu...

Kiiu aleviku Mõisa tee 27 kinnistu detailplaneeringu eskiismaterjalide tutvustus

Kuusalu Vallavalitsus algatas 03.septembril 2020 korraldusega nr 521 Kiiu aleviku Mõisa tee 27 kinnistu (35201:003:1180) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.  Detailplaneeringu...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 11.novembril 2021 aastal korraldusega nr 718 Pudisoo küla Kaldaaluse kinnistu (35203:001:0416) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande . ...

Pudisoo küla Kaldaaluse kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 11.novembril 2021 aastal korraldusega nr 718 Pudisoo küla Kaldaaluse kinnistu (35203:001:0416) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande . ...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 11.novembril 2021 aastal korraldusega nr 719 Salmistu küla Pedassaare tee 119 kinnistu (35201:009:0410) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande. ...

Salmistu küla Pedassaare tee 119 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 11.novembril 2021 aastal korraldusega nr 719 Salmistu küla Pedassaare tee 119 kinnistu (35201:009:0410) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande. ...

Kuusalu Vallavalitsus algatas 02.septembril 2021 korraldusega nr 569 Valkla küla Jõesuu tee 7 kinnistu (35301:001:0914) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.  Detailplaneeringu...

Valkla küla Jõesuu tee 7 kinnistu detailplaneeringu eskiismaterjalide tutvustus

Kuusalu Vallavalitsus algatas 02.septembril 2021 korraldusega nr 569 Valkla küla Jõesuu tee 7 kinnistu (35301:001:0914) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.  Detailplaneeringu...

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 28.oktoobri 2021 korraldusega nr 687   võeti vastu Hara küla Viki (42301:002:0141), Lauri (42301:002:0569), Lauri-Kalda (42301:002:0496),...

Hara küla Viki, Lauri, Lauri-Kalda, Eduri ja Liisa kinnistute ning nende lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 28.oktoobri 2021 korraldusega nr 687   võeti vastu Hara küla Viki (42301:002:0141), Lauri (42301:002:0569), Lauri-Kalda (42301:002:0496),...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 20.oktoobril 2021 korraldusega nr 671 kehtestati Kuusalu küla Paekalda kinnistu (35201:002:0808) detailplaneering.   ...

Kuusalu küla Paekalda kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 20.oktoobril 2021 korraldusega nr 671 kehtestati Kuusalu küla Paekalda kinnistu (35201:002:0808) detailplaneering.   ...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 14.oktoobril 2021 korraldusega nr 656 kehtestati Kupu küla Raja kinnistu (35201:002:2470) detailplaneering.   ...

Kupu küla Raja kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 14.oktoobril 2021 korraldusega nr 656 kehtestati Kupu küla Raja kinnistu (35201:002:2470) detailplaneering.   ...

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 14.oktoobri 2021 korraldusega nr 657   võeti vastu Vahastu küla Kadaka ühistu 7 (35204:010:0050) kinnistu detailplaneering. ...

Vahastu küla Kadaka ühistu 7 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 14.oktoobri 2021 korraldusega nr 657   võeti vastu Vahastu küla Kadaka ühistu 7 (35204:010:0050) kinnistu detailplaneering. ...

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 14.oktoobri 2021 korraldusega nr 654   võeti vastu Salmistu küla Klaukse-Aasa (katastritunnus 35201:002:0049) ja Rannakivi...

Salmistu küla Klaukse-Aasa ja Rannakivi kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 14.oktoobri 2021 korraldusega nr 654   võeti vastu Salmistu küla Klaukse-Aasa (katastritunnus 35201:002:0049) ja Rannakivi...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta20
of 6