Planeeringute teated 2021

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 01.juulil 2021 aastal korraldusega nr 439 Kolga aleviku Leeskõrve tee 2 kinnistu (35301:001:1715) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande. ...

Kolga aleviku Leeskõrve tee 2 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 01.juulil 2021 aastal korraldusega nr 439 Kolga aleviku Leeskõrve tee 2 kinnistu (35301:001:1715) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande. ...

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 01.juuli 2021 korraldusega nr 438 võeti vastu Sõitme küla Ees-Liiva kinnistu (35301:001:0929) detailplaneering. Detailplaneeringu...

Sõitme küla Ees-Liiva kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 01.juuli 2021 korraldusega nr 438 võeti vastu Sõitme küla Ees-Liiva kinnistu (35301:001:0929) detailplaneering. Detailplaneeringu...

Kuusalu Vallavalitsus algatas 25.veebruaril 2021 korraldusega nr 124 Viinistu küla Lõo (42301:003:0372) kinnistu detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ning mittealgatas detailplaneeringule...

Viinistu küla Lõo kinnistu detailplaneeringu eskiismaterjalide tutvustus

Kuusalu Vallavalitsus algatas 25.veebruaril 2021 korraldusega nr 124 Viinistu küla Lõo (42301:003:0372) kinnistu detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ning mittealgatas detailplaneeringule...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 01.juulil 2021 aastal korraldusega nr 440 Kuusalu aleviku Lepa tn 2 (35201:004:0480) ja Pihlaka tn 3 (35301:001:0496) detailplaneeringu ja kinnitas...

Kuusalu alevik Lepa tn 2 ja Pihlaka tn 3 kinnistute detailplaneeringu algatamine ja lähteülesanne kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 01.juulil 2021 aastal korraldusega nr 440 Kuusalu aleviku Lepa tn 2 (35201:004:0480) ja Pihlaka tn 3 (35301:001:0496) detailplaneeringu ja kinnitas...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 01.juulil 2021 aastal korraldusega nr 441 Salmistu küla Pedassaare tee 131 kinnistu (35201:009:0008) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande. ...

Salmistu küla Pedassaare tee 131 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesanne kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 01.juulil 2021 aastal korraldusega nr 441 Salmistu küla Pedassaare tee 131 kinnistu (35201:009:0008) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande. ...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 01.juulil 2021 aastal korraldusega nr 442 Mäepea küla Väljajüri tee 1 kinnistu (35201:002:0464) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande. ...

Mäepea küla Väljajüri tee 1 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesanne kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 01.juulil 2021 aastal korraldusega nr 442 Mäepea küla Väljajüri tee 1 kinnistu (35201:002:0464) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande. ...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 01.juulil 2021 aastal korraldusega nr 443 Kuusalu aleviku Põllu tn 2 kinnistu (35201:004:0510) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande. Huvitatud...

Kuusalu aleviku Põllu tn 2 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesanne kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 01.juulil 2021 aastal korraldusega nr 443 Kuusalu aleviku Põllu tn 2 kinnistu (35201:004:0510) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande. Huvitatud...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 10.juunil 2021 korraldusega nr 380 kehtestati Kuusalu aleviku Kangru tn 5 kinnistu (35301:001:0700) detailplaneering.   ...

Kuusalu alevik Kangru tn 5 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 10.juunil 2021 korraldusega nr 380 kehtestati Kuusalu aleviku Kangru tn 5 kinnistu (35301:001:0700) detailplaneering.   ...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 10.juunil 2021 korraldusega nr 379 Kaberla küla Neovälja kinnistu (35201:001:0760) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande. ...

Kaberla küla Neovälja kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 10.juunil 2021 korraldusega nr 379 Kaberla küla Neovälja kinnistu (35201:001:0760) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande. ...

Kuusalu Vallavalitsus algatas 30.detsembril 2020 aastal korraldusega nr 821 Salmistu küla Raja kinnistu detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.  Detailplaneeringu eskiismaterjalid...

Salmistu küla Raja kinnistu detailplaneeringu eskiismaterjalide tutvustus

Kuusalu Vallavalitsus algatas 30.detsembril 2020 aastal korraldusega nr 821 Salmistu küla Raja kinnistu detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.  Detailplaneeringu eskiismaterjalid...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 03.juunil 2021 korraldusega nr 363 Vahastu küla Rebase ühistu 12 kinnistu (35204:009:0120) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande. ...

Vahastu küla Rebase ühistu 12 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 03.juunil 2021 korraldusega nr 363 Vahastu küla Rebase ühistu 12 kinnistu (35204:009:0120) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande. ...

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 03.juuni 2021 korraldusega nr 364 võet i vastu Tapurla küla Launeeme  kinnistu (42301:001:0005) detailplaneering.   ...

Tapurla küla Launeeme kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 03.juuni 2021 korraldusega nr 364 võet i vastu Tapurla küla Launeeme  kinnistu (42301:001:0005) detailplaneering.   ...

Salmistu külas Pedassaare tee 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25 ja 27 kinnistute detailplaneering ning keskkonnamõju strateegiline hindamine (algatatud Kuusalu Vallavalitsuse 13.10.2005.a...

Salmistu küla Pedassaare tee 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25 ja 27 kinnistute detailplaneeringu kehtestamata jätmine

Salmistu külas Pedassaare tee 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25 ja 27 kinnistute detailplaneering ning keskkonnamõju strateegiline hindamine (algatatud Kuusalu Vallavalitsuse 13.10.2005.a...

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 20.mai 2021 korraldusega nr 320 võet i vastu  Põhja küla Kadaka-Nõlva  (35201:002:0216) ja Meresiiliku tee 1 (35301:001:0933) kinnistute...

Põhja küla Kadaka-Nõlva ja Meresiiliku tee 1 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 20.mai 2021 korraldusega nr 320 võet i vastu  Põhja küla Kadaka-Nõlva  (35201:002:0216) ja Meresiiliku tee 1 (35301:001:0933) kinnistute...

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 20.mai 2021 korraldusega nr 321 võeti vastu Kuusalu aleviku Rahu tn 4  kinnistu (35201:004:0930)   detailplaneering.   ...

Kuusalu alevik Rahu tn 4 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 20.mai 2021 korraldusega nr 321 võeti vastu Kuusalu aleviku Rahu tn 4  kinnistu (35201:004:0930)   detailplaneering.   ...

Kuusalu Vallavolikogu algatas 12.mail 2021 otsusega nr 19 Andineeme küla Vaino (35301:001:0927) kinnistule detailplaneeringu. Planeeringu koostamise eesmärgiks on kirjeldatud olemasoleva...

Andineeme küla Vainu kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine, detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavolikogu algatas 12.mail 2021 otsusega nr 19 Andineeme küla Vaino (35301:001:0927) kinnistule detailplaneeringu. Planeeringu koostamise eesmärgiks on kirjeldatud olemasoleva...

Kuusalu Vallavolikogu algatas 12.mail 2021 otsusega nr 18 Valkla küla Kopli kinnistu (35301:001:0212) detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ja mittealgatas keskkonnamõju strateegilise...

Valkla küla Kopli kinnistu detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Kuusalu Vallavolikogu algatas 12.mail 2021 otsusega nr 18 Valkla küla Kopli kinnistu (35301:001:0212) detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ja mittealgatas keskkonnamõju strateegilise...

Kuusalu Vallavalitsus algatas 08.oktoobril 2020 aastal korraldusega nr 628 Kuusalu alevik Soodla tee 3 kinnistu detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.  Detailplaneeringu...

Kuusalu alevik Soodla tee 3 kinnistu detailplaneeringu eskiismaterjalide tutvustus

Kuusalu Vallavalitsus algatas 08.oktoobril 2020 aastal korraldusega nr 628 Kuusalu alevik Soodla tee 3 kinnistu detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.  Detailplaneeringu...

Kuusalu Vallavalitsus algatas 06.mail 2021 aastal korraldusega nr 278 Salmistu küla Kuru tee 14 (35301:001:0349) kinnistu detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande. Detailplaneeringu...

Salmistu küla Kuru tee 14 kinnistu detailplaneeringu eskiismaterjalide tutvustus

Kuusalu Vallavalitsus algatas 06.mail 2021 aastal korraldusega nr 278 Salmistu küla Kuru tee 14 (35301:001:0349) kinnistu detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande. Detailplaneeringu...

Kuusalu Vallavalitsus algatas 01.oktoobril 2020 aastal korraldusega nr 607 Salmistu küla Metsakuru tee 9 (35301:001:0337), Metsakuru tee 11 (35201:001:0338), Metsakuru tee 13 (35201:001:0339) ja...

Salmistu küla Metsakuru tee 9, 11, 13 ja 15 kinnistute detailplaneeringu eskiismaterjalide tutvustus

Kuusalu Vallavalitsus algatas 01.oktoobril 2020 aastal korraldusega nr 607 Salmistu küla Metsakuru tee 9 (35301:001:0337), Metsakuru tee 11 (35201:001:0338), Metsakuru tee 13 (35201:001:0339) ja...