Planeeringute teated

Kuusalu  vallavalitsuse 28.06.2016 korraldusega  nr 335 algatati Valkla  küla  Lipsu kinnistu detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Huvitatud  isik  taotles...

Kuusalu Vallavalitsuse 28.06.2016 korralduse nr 335 „Valkla küla Lipsu kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine

Kuusalu  vallavalitsuse 28.06.2016 korraldusega  nr 335 algatati Valkla  küla  Lipsu kinnistu detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Huvitatud  isik  taotles...

Kuusalu Vallavalitsuse 15.12.2016 korraldusega   nr 644 algatati Tapurla   küla   Loksa metskond 9 maaüksusele detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne....
Kuusalu  vallavalitsuse 22.12.2016 korraldusega  nr 658 algatati Salmistu küla Liiva  ja Tammekivi innistute detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Mõlemat ...

Kuusalu Vallavalitsuse 22.12.2016 korralduse nr 658 „Salmistu küla Liiva ja Tammekivi kinnistute detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine

Kuusalu  vallavalitsuse 22.12.2016 korraldusega  nr 658 algatati Salmistu küla Liiva  ja Tammekivi innistute detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Mõlemat ...

Kuusalu Vallavalitsus algatas 21.mai 2020 aasta korraldusega nr 307 Salmistu küla Pedassaare tee 69 kinnistu (35201:009:0610) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Salmistu küla Pedassaare tee 69 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus algatas 21.mai 2020 aasta korraldusega nr 307 Salmistu küla Pedassaare tee 69 kinnistu (35201:009:0610) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Kuusalu Vallavalitsus algatas 21.mai 2020 aasta korraldusega nr 308 Kuusalu aleviku Keskväljak 6 kinnistu (35201:004:1310) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Kuusalu aleviku Keskväljak 6 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus algatas 21.mai 2020 aasta korraldusega nr 308 Kuusalu aleviku Keskväljak 6 kinnistu (35201:004:1310) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Kuusalu Vallavalitsus algatas 14.mai 2020 aasta korraldusega nr 290 Rummu küla Pärlivälja kinnistu (35301:001:0979)  detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   1,56 ha...

Rummu küla Pärlivälja kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus algatas 14.mai 2020 aasta korraldusega nr 290 Rummu küla Pärlivälja kinnistu (35301:001:0979)  detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   1,56 ha...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 14.mai 2020 otsusega nr 289 kehtestati Salmistu küla Rannasalu tee 2 ja 4 kinnistute (35201:002:1037; 35201:002:1038) detailplaneering.   ...

Salmistu küla Rannasalu tee 2 ja 4 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 14.mai 2020 otsusega nr 289 kehtestati Salmistu küla Rannasalu tee 2 ja 4 kinnistute (35201:002:1037; 35201:002:1038) detailplaneering.   ...

Kuusalu Vallavalitsuse 19.märtsi 2020 korraldusega nr 197 võeti vastu Mäepea küla Paali-Jaani kinnistu (35201:002:1130) detailplaneering.   Detailplaneeringuga...

Mäepea küla Paali-Jaani kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 19.märtsi 2020 korraldusega nr 197 võeti vastu Mäepea küla Paali-Jaani kinnistu (35201:002:1130) detailplaneering.   Detailplaneeringuga...

Kuusalu Vallavalitsuse 12.märtsi 2020 korraldusega nr 190 võeti vastu Vahastu küla Pihlaka ühistu 25 kinnistu (35204:007:0190) detailplaneering.   Planeeritav kinnistu asub...

Vahastu küla Pihlaka ühistu 25 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 12.märtsi 2020 korraldusega nr 190 võeti vastu Vahastu küla Pihlaka ühistu 25 kinnistu (35204:007:0190) detailplaneering.   Planeeritav kinnistu asub...

Kuusalu Vallavalitsuse 27.oktoobri 2017 aasta korraldusega nr 541 algatatud Salmistu küla Pedassaare tee 131 kinnistu (35201:009:0008) detailplaneeringu   eskiisi tutvustavad...

Salmistu küla Pedassaare tee 131 kinnistu detailplaneeringu eskiisi tutvustus

Kuusalu Vallavalitsuse 27.oktoobri 2017 aasta korraldusega nr 541 algatatud Salmistu küla Pedassaare tee 131 kinnistu (35201:009:0008) detailplaneeringu   eskiisi tutvustavad...

Kuusalu Vallavalitsuse 30.aprilli 2020 korraldusega nr 273 võeti vastu Valkla küla Olde kinnistu (35201:001:0440) detailplaneering.   Olde kinnistu detailplaneering algatati...

Valkla küla Olde kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 30.aprilli 2020 korraldusega nr 273 võeti vastu Valkla küla Olde kinnistu (35201:001:0440) detailplaneering.   Olde kinnistu detailplaneering algatati...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 07.mai 2020 otsusega nr 283 kehtestati Vahastu küla Pihlaka ühistu 25 kinnistu (35204:007:0190)  detailplaneering.   Planeeringuga...

Vahastu küla Pihlaka ühistu 25 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 07.mai 2020 otsusega nr 283 kehtestati Vahastu küla Pihlaka ühistu 25 kinnistu (35204:007:0190)  detailplaneering.   Planeeringuga...

Kuusalu Vallavalitsus algatas 07.mai 2020 aasta korraldusega nr 284 Kuusalu aleviku, Laane tn 3 (35201:004:1200)  ja 3a (35201:004:0035) kinnistute detailplaneeringu ja kinnitas...

Kuusalu aleviku, Laane tn 3 ja 3a kinnistute detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus algatas 07.mai 2020 aasta korraldusega nr 284 Kuusalu aleviku, Laane tn 3 (35201:004:1200)  ja 3a (35201:004:0035) kinnistute detailplaneeringu ja kinnitas...

Kuusalu Vallavalitsuse 30.aprilli 2020 korraldusega nr 272 võeti vastu Rehatse küla Pihlaka kinnistu (35301:001:0792) detailplaneering.   Pihlaka kinnistu detailplaneering...

Rehatse küla Pihlaka kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 30.aprilli 2020 korraldusega nr 272 võeti vastu Rehatse küla Pihlaka kinnistu (35301:001:0792) detailplaneering.   Pihlaka kinnistu detailplaneering...

Kuusalu Vallavalitsus algatas 30.aprilli 2020 aasta korraldusega nr 274 Allika küla Putke kinnistu (35201:002:0184) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   6000 m 2 suurune,...

Allika küla Putke kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus algatas 30.aprilli 2020 aasta korraldusega nr 274 Allika küla Putke kinnistu (35201:002:0184) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   6000 m 2 suurune,...

Kuusalu Vallavalitsuse 23.aprilli 2020 korraldusega nr 259 võeti vastu Kodasoo küla Kivimäe niit kinnistu (35201:001:0558) detailplaneering.   Kivimäe   ...

Kodasoo küla Kivimäe niit kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 23.aprilli 2020 korraldusega nr 259 võeti vastu Kodasoo küla Kivimäe niit kinnistu (35201:001:0558) detailplaneering.   Kivimäe   ...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 23.aprilli 2020 otsusega nr 258 kehtestati Vahastu küla Tamme ühistu 14 kinnistu (35204:002:0140) ja selle lähiala detailplaneering.   ...

Vahastu küla Tamme ühistu 14 kinnistu detailplaneeeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 23.aprilli 2020 otsusega nr 258 kehtestati Vahastu küla Tamme ühistu 14 kinnistu (35204:002:0140) ja selle lähiala detailplaneering.   ...

Kuusalu Vallavalitsuse 16.aprilli 2020 korraldusega nr 248 võeti vastu Kiiu aleviku Vana-Narva mnt 5 kinnistu ( 35201:003:0093 ) detailplaneering.   Detailplaneeringu eesmärgiks...

Kiiu aleviku Vana-Narva mnt 5 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 16.aprilli 2020 korraldusega nr 248 võeti vastu Kiiu aleviku Vana-Narva mnt 5 kinnistu ( 35201:003:0093 ) detailplaneering.   Detailplaneeringu eesmärgiks...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 09.aprilli 2020 otsusega nr 237 kehtestati Kiiu aleviku Lääne kinnistu (35201:003:0112) ja selle lähiala detailplaneering.   Kuusalu Vallavalitsuse...

Kiiu aleviku Lääne kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 09.aprilli 2020 otsusega nr 237 kehtestati Kiiu aleviku Lääne kinnistu (35201:003:0112) ja selle lähiala detailplaneering.   Kuusalu Vallavalitsuse...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 26.märtsi 2020 otsusega nr 217 kehtestati Salmistu küla Lepiku kinnistu (35201:002:0710) detailplaneering. Detailplaneeringuga on ette nähtud Lepiku...

Salmistu küla Lepiku kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 26.märtsi 2020 otsusega nr 217 kehtestati Salmistu küla Lepiku kinnistu (35201:002:0710) detailplaneering. Detailplaneeringuga on ette nähtud Lepiku...