Planeeringute teated 2022

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 22.detsembril 2022 korraldusega nr 617 Saunja küla Mäe kinnistu (35201:003:0284) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Saunja küla Mäe kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 22.detsembril 2022 korraldusega nr 617 Saunja küla Mäe kinnistu (35201:003:0284) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 15.detsembri 2022 korraldusega nr 611 kehtestati Kiiu aleviku Vana-Narva mnt 11 kinnistu (35201:003:0530) detailplaneering.   ...

Kiiu aleviku Vana-Narva mnt 11 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 15.detsembri 2022 korraldusega nr 611 kehtestati Kiiu aleviku Vana-Narva mnt 11 kinnistu (35201:003:0530) detailplaneering.   ...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 15.detsembril 2022 korraldusega nr 610 Viinistu küla Jaani-Mardi kinnistu (42301:003:0251) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Viinistu küla Jaani-Mardi kinnistu detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 15.detsembril 2022 korraldusega nr 610 Viinistu küla Jaani-Mardi kinnistu (42301:003:0251) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 08.detsembril 2022 korraldusega nr 599 Vahastu küla Looduse ühistu 7 kinnistu (35204:002:0009) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Vahastu küla Looduse ühistu 7 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 08.detsembril 2022 korraldusega nr 599 Vahastu küla Looduse ühistu 7 kinnistu (35204:002:0009) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 08.detsembril 2022 korraldusega nr 601 Kiiu aleviku Töökoja põik 1 kinnistu (35201:003:0524) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Kiiu alevik Töökoja põik 1 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 08.detsembril 2022 korraldusega nr 601 Kiiu aleviku Töökoja põik 1 kinnistu (35201:003:0524) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 08.detsembril 2022 korraldusega nr 600 Mäepea küla Väljajüri tee 3 kinnistu (35201:002:0466) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Mäepea küla Väljajüri tee 3 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 08.detsembril 2022 korraldusega nr 600 Mäepea küla Väljajüri tee 3 kinnistu (35201:002:0466) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 08.detsembri 2022 korraldusega nr 602 võeti vastu Valkla küla Rannaniidu tee 3 kinnistu (35201:001:0316) ja selle lähiala detailplaneering....

Valkla küla Rannaniidu tee 3 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 08.detsembri 2022 korraldusega nr 602 võeti vastu Valkla küla Rannaniidu tee 3 kinnistu (35201:001:0316) ja selle lähiala detailplaneering....

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 08.detsembril 2022 korraldusega nr 598 Uuri küla Iisaka (35301:001:0068) ja Tammekangru (35203:001:0522) kinnistute detailplaneeringu ja kinnitas...

Uuri küla Iisaka ja Tammekangru kinnistute detailplaneeringu algatamine, eskiislahenduse tutvustus ning eskiisi avalik arutelu

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 08.detsembril 2022 korraldusega nr 598 Uuri küla Iisaka (35301:001:0068) ja Tammekangru (35203:001:0522) kinnistute detailplaneeringu ja kinnitas...

Kuusalu Vallavalitsus algatas 22.juunil 2022 korraldusega nr 337 Saunja küla Seppo (35201:003:0007), Tõnuääre (35201:003:0503)  ja Vaksiku kinnistute ( 35301:001:0590 ) detailplaneeringu ja...

Saunja küla Seppo, Tõnuääre ja Vaksiku kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustus ja avalik arutelu

Kuusalu Vallavalitsus algatas 22.juunil 2022 korraldusega nr 337 Saunja küla Seppo (35201:003:0007), Tõnuääre (35201:003:0503)  ja Vaksiku kinnistute ( 35301:001:0590 ) detailplaneeringu ja...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 24.novembril 2022 korraldusega nr 580 Kolgaküla küla Vainu kinnistu (42301:002:0432) detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ja mitte algatas...

Kolgaküla küla Vainu kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 24.novembril 2022 korraldusega nr 580 Kolgaküla küla Vainu kinnistu (42301:002:0432) detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ja mitte algatas...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 24.novembri 2022 korraldusega nr 579 kehtestati Kaberla küla Neovälja kinnistu (35201:001:0760) detailplaneering.   ...

Kaberla küla Neovälja kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 24.novembri 2022 korraldusega nr 579 kehtestati Kaberla küla Neovälja kinnistu (35201:001:0760) detailplaneering.   ...

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 11.augusti 2022 korraldusega nr 416 võeti vastu Uuri küla Raudsilla (35203:001:0064) ja Taga-Raudsilla (35203:001:1690) kinnistute detailplaneering,...

Uuri küla Raudsilla ja Taga-Raudsilla kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgne tulemuste avalik arutelu

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 11.augusti 2022 korraldusega nr 416 võeti vastu Uuri küla Raudsilla (35203:001:0064) ja Taga-Raudsilla (35203:001:1690) kinnistute detailplaneering,...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 03.novembri 2022 korraldusega nr 550 Sõitme küla Mereäärse kinnistu (35201:002:0460) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Sõitme küla Mereäärse kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 03.novembri 2022 korraldusega nr 550 Sõitme küla Mereäärse kinnistu (35201:002:0460) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 03.novembri 2022 korraldusega nr 549 Kolga-Aabla küla Kiviranna kinnistu (42301:001:0093) detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ning mittealgatas...

Kolga-Aabla küla Kiviranna kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 03.novembri 2022 korraldusega nr 549 Kolga-Aabla küla Kiviranna kinnistu (42301:001:0093) detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ning mittealgatas...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 03.novembri 2022 korraldusega nr 548 kehtestati Viinistu küla Lassi kinnistu (42301:003:0667) detailplaneering.   ...

Viinistu küla Lassi kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 03.novembri 2022 korraldusega nr 548 kehtestati Viinistu küla Lassi kinnistu (42301:003:0667) detailplaneering.   ...

Kuusalu Vallavalitsus teatab , et algatas 20.oktoobri 2022 korraldusega nr 521 Sõitme küla Sõlme põik 2  (35301:001:1780), Sõlme põik 4 (35301:001:1779), Sõlme põik 6 (35301:001:1778),...

Sõitme küla Sõlme põik 2, 4, 6, 7, Sõlme tee 8, 10, 12 ning Sõlme tee L1 ja Sõlme tee L2 kinnistute detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab , et algatas 20.oktoobri 2022 korraldusega nr 521 Sõitme küla Sõlme põik 2  (35301:001:1780), Sõlme põik 4 (35301:001:1779), Sõlme põik 6 (35301:001:1778),...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 20.oktoobri 2022 korraldusega nr 522 kehtestati Viinistu küla Lõo kinnistu (42301:003:0372) detailplaneering.   Vastavalt...

Viinistu küla Lõo kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 20.oktoobri 2022 korraldusega nr 522 kehtestati Viinistu küla Lõo kinnistu (42301:003:0372) detailplaneering.   Vastavalt...

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 20.oktoobri 2022 korraldusega nr 520 võeti vastu Salmistu küla Raja kinnistu (35201:002:0125) ja selle lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu...

Salmistu küla Raja kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 20.oktoobri 2022 korraldusega nr 520 võeti vastu Salmistu küla Raja kinnistu (35201:002:0125) ja selle lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu...

Kuusalu Vallavalitsus algatas 23.septembril 2021 korraldusega nr 606 Andineeme küla Sooääre kinnistu (35301:001:0445) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.  Detailplaneeringu...

Andineeme küla Sooääre kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustus ja avalik arutelu

Kuusalu Vallavalitsus algatas 23.septembril 2021 korraldusega nr 606 Andineeme küla Sooääre kinnistu (35301:001:0445) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.  Detailplaneeringu...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 13.oktoobri 2022 korraldusega nr 517 kehtestati Põhja küla Kadaka-Nõlva (35201:002:0216) ja Meresiiliku tee 1 (35301:001:0933) kinnistute detailplaneering. ...

Põhja küla Kadaka-Nõlva ja Meresiiliku tee 1 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 13.oktoobri 2022 korraldusega nr 517 kehtestati Põhja küla Kadaka-Nõlva (35201:002:0216) ja Meresiiliku tee 1 (35301:001:0933) kinnistute detailplaneering. ...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 5