Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 27.juunil 2024 korraldusega nr 187 Leesi küla Leesikalda sadama (42301:001:0365) kinnistu detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ja algatas...

Leesi küla Leesikalda sadama kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 27.juunil 2024 korraldusega nr 187 Leesi küla Leesikalda sadama (42301:001:0365) kinnistu detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ja algatas...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et kehtestas 27.juunil 2024 korraldusega nr 188 Kiiu aleviku Adula (35301:001:1096) ja Kasetuka (35301:001:1097)  kinnistute detailplaneeringu.   ...

Kiiu aleviku Adula ja Kasetuka kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et kehtestas 27.juunil 2024 korraldusega nr 188 Kiiu aleviku Adula (35301:001:1096) ja Kasetuka (35301:001:1097)  kinnistute detailplaneeringu.   ...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et kehtestas 27.juunil 2024 korraldusega nr 189 Valkla küla Valklaranna tee 2 (35201:001:0404) kinnistu detailplaneeringu.   ...

Valkla küla Valklaranna tee 2 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et kehtestas 27.juunil 2024 korraldusega nr 189 Valkla küla Valklaranna tee 2 (35201:001:0404) kinnistu detailplaneeringu.   ...

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 27.juuni 2024 korraldusega nr 185 võeti vastu Sõitme küla Sõlme põik 2, 4, 6, 7, Sõlme tee 8, 10, 12, Sõlme tee L1 ja Sõlme tee L2...

Sõitme küla Sõlme põik 2, 4, 6, 7, Sõlme tee 8, 10, 12, Sõlme tee L1 ja Sõlme tee L2 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 27.juuni 2024 korraldusega nr 185 võeti vastu Sõitme küla Sõlme põik 2, 4, 6, 7, Sõlme tee 8, 10, 12, Sõlme tee L1 ja Sõlme tee L2...

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 27.juuni 2024 korraldusega nr 186 võeti vastu Mäepea küla Pihlakavälja (35201:002:0816) kinnistu  detailplaneering. Detailplaneeringu avaliku...

Mäepea küla Pihlakavälja kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 27.juuni 2024 korraldusega nr 186 võeti vastu Mäepea küla Pihlakavälja (35201:002:0816) kinnistu  detailplaneering. Detailplaneeringu avaliku...

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 27.juuni 2024 korraldusega nr 190 võeti vastu Sõitme küla Kalda (35301:001:0729) kinnistu  detailplaneering. Detailplaneeringu avaliku...

Sõitme küla Kalda kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 27.juuni 2024 korraldusega nr 190 võeti vastu Sõitme küla Kalda (35301:001:0729) kinnistu  detailplaneering. Detailplaneeringu avaliku...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 28.märtsi 2024 korraldusega nr 95 algatas Kuusalu Vallavalitsus Sõitme küla Vahtra (35201:002:0537), Kadaka (35201:002:0538) ja Pihlaka (35201:002:0536)...

Sõitme küla Vahtra, Kadaka ja Pihlaka kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustus

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 28.märtsi 2024 korraldusega nr 95 algatas Kuusalu Vallavalitsus Sõitme küla Vahtra (35201:002:0537), Kadaka (35201:002:0538) ja Pihlaka (35201:002:0536)...

Anname teada, et Kuusalu Vallavolikogu 19.juuni 2024 korraldusega nr 28 võeti vastu Leesi küla Leesiranna (42301:001:0177) kinnistu  detailplaneering. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku...

Leesi küla Leesiranna kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Anname teada, et Kuusalu Vallavolikogu 19.juuni 2024 korraldusega nr 28 võeti vastu Leesi küla Leesiranna (42301:001:0177) kinnistu  detailplaneering. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 13.septembril 2023 korraldusega nr 385 algatas Kuusalu Vallavalitsus Salmistu küla Pedassaare tee 53 kinnistu (35201:009:0270) detailplaneeringu ja kinnitas...

Salmistu küla Pedassaare tee 53 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustus

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 13.septembril 2023 korraldusega nr 385 algatas Kuusalu Vallavalitsus Salmistu küla Pedassaare tee 53 kinnistu (35201:009:0270) detailplaneeringu ja kinnitas...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 12.oktoobril 2023 korraldusega nr 405 algatas Kuusalu Vallavalitsus Kiiu aleviku Oru kinnistu (35201:003:0551) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande....

Kiiu aleviku Oru kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustus

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 12.oktoobril 2023 korraldusega nr 405 algatas Kuusalu Vallavalitsus Kiiu aleviku Oru kinnistu (35201:003:0551) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande....

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et kehtestas 23.mail 2024 korraldusega nr 142 Viinistu küla Jaani-Mardi (42301:003:0251) kinnistu detailplaneeringu.   ...

Viinistu küla Jaani-Mardi kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et kehtestas 23.mail 2024 korraldusega nr 142 Viinistu küla Jaani-Mardi (42301:003:0251) kinnistu detailplaneeringu.   ...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et kehtestas 23.mail 2024 korraldusega nr 141 Vahastu küla Looduse ühistu 7 (35204:002:0009) kinnistu detailplaneeringu.   ...

Vahastu küla Looduse ühistu 7 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et kehtestas 23.mail 2024 korraldusega nr 141 Vahastu küla Looduse ühistu 7 (35204:002:0009) kinnistu detailplaneeringu.   ...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et kehtestas 23.mail 2024 korraldusega nr 140 Valkla küla Kahuranna (35201:001:0581) kinnistu detailplaneeringu.   ...

Valkla küla Kahuranna kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et kehtestas 23.mail 2024 korraldusega nr 140 Valkla küla Kahuranna (35201:001:0581) kinnistu detailplaneeringu.   ...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 23.mail 2024 korraldusega nr 137 Salmistu küla Pedassaare tee 131 (35201:009:0008) kinnistu detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.  ...

Salmistu küla Pedassaare tee 131 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 23.mail 2024 korraldusega nr 137 Salmistu küla Pedassaare tee 131 (35201:009:0008) kinnistu detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.  ...

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 23.mai 2024 korraldusega nr 138 võeti vastu Kiiu aleviku Adula (35301:001:1096) ja Kasetuka (35301:001:1097) kinnistute   detailplaneering....

Kiiu aleviku Adula ja Kasetuka kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 23.mai 2024 korraldusega nr 138 võeti vastu Kiiu aleviku Adula (35301:001:1096) ja Kasetuka (35301:001:1097) kinnistute   detailplaneering....

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 23.mai 2024 korraldusega nr 139 võeti vastu Valkla küla Valklaranna tee 2 kinnistu (35201:001:0404)  detailplaneering. Detailplaneeringu avaliku...

Valkla küla Valklaranna tee 2 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 23.mai 2024 korraldusega nr 139 võeti vastu Valkla küla Valklaranna tee 2 kinnistu (35201:001:0404)  detailplaneering. Detailplaneeringu avaliku...

Kuusalu Vallavolikogu 13.detsembri 2023 otsusega nr 81 algatatud Kiiu aleviku Kruusimäe kinnistute (35201:003:0433 ja 35201:003:0039) detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus...

Kiiu aleviku Kruusimäe kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

Kuusalu Vallavolikogu 13.detsembri 2023 otsusega nr 81 algatatud Kiiu aleviku Kruusimäe kinnistute (35201:003:0433 ja 35201:003:0039) detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et Kuusalu Vallavolikogu kehtestas 15.mail 2024 otsusega nr 25 Valkla küla Aiamaa (35301:001:0369) kinnistu detailplaneeringu.   ...

Valkla küla Aiamaa kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et Kuusalu Vallavolikogu kehtestas 15.mail 2024 otsusega nr 25 Valkla küla Aiamaa (35301:001:0369) kinnistu detailplaneeringu.   ...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 13.septembril 2023 korraldusega nr 384 algatas Kuusalu Vallavalitsus Kuusalu aleviku Kuusalu tee 5 kinnistu (35201:004:0230) detailplaneeringu ja kinnitas...

Kuusalu alevik Kuusalu tee 5 detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustus

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 13.septembril 2023 korraldusega nr 384 algatas Kuusalu Vallavalitsus Kuusalu aleviku Kuusalu tee 5 kinnistu (35201:004:0230) detailplaneeringu ja kinnitas...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et Kuusalu Vallavolikogu  27.septembril 2023 otsusega nr 60 algatatud  Valkla küla Pargi põik 2a kinnistu (35201:001:0624) detailplaneeringu...

Valkla küla Pargi põik 2a detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek ja avalik arutelu

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et Kuusalu Vallavolikogu  27.septembril 2023 otsusega nr 60 algatatud  Valkla küla Pargi põik 2a kinnistu (35201:001:0624) detailplaneeringu...