Puudega lapse transporditoetus

Puudega lapse transporditoetust määratakse ja makstakse lapse kooli või koolieelsesse lasteasutusse sõiduks, kui ühistranspordi kasutamine ei ole tervisliku seisundi või puude tõttu võimalik või juhul, kui transport ei ole vallavalitsuse poolt korraldatud.
Toetust taotletakse õppeaastaks.
Toetust makstakse 1 kord kuus esitatud teatise alusel.
Toetuse suurus on 0.14 eurot/kilomeetri kohta.

Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele vormikohase taotluse, milles märgib:
  1) taotleja ja lapse ees- ja perekonnanime, isikukoodi ja elukoha;
  2) toetuse taotlemise põhjuse;
  3) lapse puude aste;
  4) pangakonto numbri ja konto omaniku nime;
  5) kontaktandmed (telefon, e-post);
  6) muud asjas tähtsust omavad asjaolud.

Info:

Hoolekandespetsialist

(Ruum 116)

Kristiina-Raivi Vilepaju

615 0504

5305 2804

kristiina-raivi.vilepaju@kuusalu.ee

E 8.30-12.00
ja K 13.00-18.00