Spordiklubide tegevustoetus

Spordiklubide tegevustoetuste andmise eesmärgiks on soodustada ja luua tingimused spordi harrastamiseks Kuusalu valla lastele ja noortele.
 
Toetust antakse taotlejale, kelle laste ja noortega tegelevatel treeneritel on kehakultuurialane kõrgharidus või kes omab Eesti kutsekvalifikatsiooniraamistiku mõistes vastaval spordialal treeneri kutset.
 

Toetuse saamiseks esitatakse taotlused Kuusalu Vallavalitsusele toetuse kasutamise eelneva aasta 15. oktoobriks. 

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Koostage järgmised dokumendid:

Treeningute ajakava 
Osalevate laste nimekiri
Spordiklubi järgmise kalendriaasta eelarve projekt
Vajadusel saate dokumentide põhjad endale alla laadida siit:

Avage spordiklubide tegevustoetuste taotluse e-vorm. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Seejärel kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vormile lisage eelnevalt nimetatud dokumendid. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Kuusalu  vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 

 

Vaata lisaks:

Spordi treeningrühmade ja andekate sportlaste toetamise kord Kuusalu vallas

Taotluse vormi saab täita ka paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Kuusalu vallamajast hoolekandeteenistusest.