Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluasemekulude tasumist on alla kehtestatud riikliku toimetulekupiiri.

Toimetulekupiir alates 1.juunist 2022 üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele on 200 eurot kuus. Iga alaealise pereliikme toimetulekupiir on 240 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 160 eurot kuus.

 

Vaata lisaks: http://www.sm.ee/et/toimetulekutoetus-0

Taotluse vormi saab täita ka paberil.

Taotluse vorm: toimetulekutoetus