Aruandevorm

Huvihariduse ja huvitegevuse aruanne toetuse saajale

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse abil toetatud tegevuste kohta palume esitada aruanne 30. detsembriks 2020. a

1. Taotleja andmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
Sisestage korrektne isikukood!
See väli on kohustuslik.
Sisestage korrektne telefoninumber!
See väli on kohustuslik.
Sisestage korrektne e-posti aadress!
See väli on kohustuslik.

2. Tegevuse tulemus

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

3. Tegevuse elluviimisega tehtud kulud

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

4. Tegevuse iseloomustus

See väli on kohustuslik.

5. Võimaluse määratlus

6. Tegevus(-ed) on seotud huvialavaldkonnaga/-dega:

7. Mil määral parandas toetus huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavust?

See väli on kohustuslik.

8. Mil määral parandas toetus huvihariduse ja huvitegevuse mitmekesisust?

See väli on kohustuslik.

9. Mil määral suurendasid elluviidud tegevused noorte osalemist?

See väli on kohustuslik.

10. Edasine tegevus

Enne aruande saatmist palun kontrollige info veelkord üle ja veenduge, et kõik esitatud andmed on õiged. Pärast nupule "Saada" vajutamist, tuleb taotlus digitaalselt allkirjastada.