Planeeringute teated 2018

Kuusalu Vallavalitsuse 23.10.2018 korraldusega nr 557 võeti vastu Valkla küla Kuldallika kinnistu (35301:001:0659) detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on 1,7 ha suuruse...

Valkla küla Kuldallika kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 23.10.2018 korraldusega nr 557 võeti vastu Valkla küla Kuldallika kinnistu (35301:001:0659) detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on 1,7 ha suuruse...

KSH aruande avalik arutelu Kuusalu vallas on  25. oktoobril kell 18  Kuusalu vallamajas Kiiu mõisas. Kaitseministeerium teatab, et Kaitseväe keskpolügooni riigi...

Keskpolügooni eriplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik arutelu

KSH aruande avalik arutelu Kuusalu vallas on  25. oktoobril kell 18  Kuusalu vallamajas Kiiu mõisas. Kaitseministeerium teatab, et Kaitseväe keskpolügooni riigi...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et Kuusalu Vallavalitsuse 03.10.2018 korraldusega nr 488 algatati Rehatse küla Pihlaka kinnistu (35301:001:0792) detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. ...

Rehatse küla Pihlaka kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et Kuusalu Vallavalitsuse 03.10.2018 korraldusega nr 488 algatati Rehatse küla Pihlaka kinnistu (35301:001:0792) detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. ...

Kuusalu Vallavalitsuse 03.10.2018 korraldusega nr 489 algatati Kiiu aleviku Lääne kinnistu (35201:003:0112) detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Detailplaneeringu algatamisega...

Kiiu aleviku Lääne kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsuse 03.10.2018 korraldusega nr 489 algatati Kiiu aleviku Lääne kinnistu (35201:003:0112) detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Detailplaneeringu algatamisega...

Kuusalu Vallavalitsuse 03.10.2018 korraldusega nr 487 algatati Mäepea küla Kadaka kinnistu (35301:001:0557) detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Detailplaneeringu algatamise...

Mäepea küla Kadaka kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsuse 03.10.2018 korraldusega nr 487 algatati Mäepea küla Kadaka kinnistu (35301:001:0557) detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Detailplaneeringu algatamise...

Kuusalu Vallavolikogu 02.10.2018 otsusega nr 70 kehtestati Põhja küla Kruusaaugu kinnistu (35201:002:0171) detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine elamu-,...

Põhja küla Kruusaaugu kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu 02.10.2018 otsusega nr 70 kehtestati Põhja küla Kruusaaugu kinnistu (35201:002:0171) detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine elamu-,...

Teatame, et Kuusalu Vallavalitsuse 05.09.2018 korraldusega nr 433 võeti vastu Salmistu küla Pedassaare tee 86 (35201:009:0550) kinnistu detailplaneering. Pedassaare tee 86 kinnistu...

Salmistu küla Pedassaare tee 86 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Teatame, et Kuusalu Vallavalitsuse 05.09.2018 korraldusega nr 433 võeti vastu Salmistu küla Pedassaare tee 86 (35201:009:0550) kinnistu detailplaneering. Pedassaare tee 86 kinnistu...

Kuusalu Vallavalitsus teatab , et Kuusalu Vallavalitsuse 05.09.2018 korraldusega nr 435 algatati Pärispea küla Sobe kinnistu (42301:003:0562) detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. ...

Pärispea küla Sobe kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab , et Kuusalu Vallavalitsuse 05.09.2018 korraldusega nr 435 algatati Pärispea küla Sobe kinnistu (42301:003:0562) detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. ...

Kuusalu Vallavolikogu 04.09.2018 otsusega nr 57 kehtestati Põhja küla Tormikadaka kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on varasemalt kehtestatud ehitusõiguse...

Põhja küla Tormikadaka kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu 04.09.2018 otsusega nr 57 kehtestati Põhja küla Tormikadaka kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on varasemalt kehtestatud ehitusõiguse...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et Kuusalu Vallavolikogu 04.09.2018 otsusega nr 58 kehtestati Mäepea küla Nurmenuku kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on 8445 m2 suurusele...

Mäepea küla Nurmenuku kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et Kuusalu Vallavolikogu 04.09.2018 otsusega nr 58 kehtestati Mäepea küla Nurmenuku kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on 8445 m2 suurusele...

Kuusalu Vallavalitsuse 17.05.2018 korraldusega nr 245 algatatud Andineeme küla Tülivere 17a kinnistu (35202:002:0002) detailplaneeringu lähteseisukoha tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub ...

Andineeme küla Tülivere 17a kinnistu detailplaneeringu eskiisi arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 17.05.2018 korraldusega nr 245 algatatud Andineeme küla Tülivere 17a kinnistu (35202:002:0002) detailplaneeringu lähteseisukoha tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub ...

Teatame, et Kuusalu Vallavalitsuse 08.08.2018 korraldusega nr 395 võeti vastu Kolga-Aabla küla Vesilinnu kinnistu detailplaneering. Vesilinnu kinnistu detailplaneeringu eesmärk on 3839 m 2 ...

Kolga-Aabla küla Vesilinnu kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Teatame, et Kuusalu Vallavalitsuse 08.08.2018 korraldusega nr 395 võeti vastu Kolga-Aabla küla Vesilinnu kinnistu detailplaneering. Vesilinnu kinnistu detailplaneeringu eesmärk on 3839 m 2 ...

Kuusalu Vallavalitsuse 29.03.2018 korraldusega nr 160 algatatud Andineeme küla Puhkekodu (35201:002:2260), Mereääre (35201:002:0864) ja Puhkeranna (35201:002:0075) kinnistute ja nende lähiala...

Andineeme küla Puhkekodu, Mereääre ja Puhkeranna kinnistute eskiisi arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 29.03.2018 korraldusega nr 160 algatatud Andineeme küla Puhkekodu (35201:002:2260), Mereääre (35201:002:0864) ja Puhkeranna (35201:002:0075) kinnistute ja nende lähiala...

Kuusalu Vallavalitsuse 03.05.2018 korraldusega nr 216 algatatud Salmistu küla Rannakuru kinnistu ( 35301:001:0349 ) detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu...

SALMISTU KÜLA RANNAKURU KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIISI ARUTELU

Kuusalu Vallavalitsuse 03.05.2018 korraldusega nr 216 algatatud Salmistu küla Rannakuru kinnistu ( 35301:001:0349 ) detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu...

Kuusalu Vallavalitsuse 27.06.2018 korraldusega nr 348 on vastu võetud Andineeme küla Vahi (35203:001:0094) ja Vahikalda (35203:001:0095) kinnistute detailplaneering ud. ...

Andineeme küla Vahi ja Vahikalda kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 27.06.2018 korraldusega nr 348 on vastu võetud Andineeme küla Vahi (35203:001:0094) ja Vahikalda (35203:001:0095) kinnistute detailplaneering ud. ...

Kuusalu Vallavalitsuse 13. juuni 2018 korraldusega nr 290 algatati Valkla küla Töökoja kinnistu (35201:001:0626) detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Detailplaneeringu eesmärgiks...

VALKLA KÜLA TÖÖKOJA KINNISTU DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE

Kuusalu Vallavalitsuse 13. juuni 2018 korraldusega nr 290 algatati Valkla küla Töökoja kinnistu (35201:001:0626) detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Detailplaneeringu eesmärgiks...

Kuusalu Vallavalitsuse 20.juuni 2018.a. korraldusega nr.320 algatati Mäepea küla Liivamäe kinnistu (35201:002:0131) detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Taotlusega tehakse ettepanek...

MÄEPEA KÜLA LIIVAMÄE KINNISTU DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE

Kuusalu Vallavalitsuse 20.juuni 2018.a. korraldusega nr.320 algatati Mäepea küla Liivamäe kinnistu (35201:002:0131) detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Taotlusega tehakse ettepanek...

Kuusalu Vallavalitsuse 01.12.2016 korraldusega nr 613 algatatud Leesi küla Mölleri kinnistu ( 42301:001:0286 ) detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub...

LEESI KÜLA MÖLLERI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIISI ARUTELU

Kuusalu Vallavalitsuse 01.12.2016 korraldusega nr 613 algatatud Leesi küla Mölleri kinnistu ( 42301:001:0286 ) detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub...

Kuusalu Vallavalitsuse 20.06.2018 korraldusega nr 319 on vastu võetud Mäepea küla Nurmenuku kinnistu (35301:001:0559) detailplaneering. Nurmenuku kinnistu paikneb alvarite alal,...

Mäepea küla Nurmenuku kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 20.06.2018 korraldusega nr 319 on vastu võetud Mäepea küla Nurmenuku kinnistu (35301:001:0559) detailplaneering. Nurmenuku kinnistu paikneb alvarite alal,...

Kuusalu Vallavalitsuse 29.03.2018 korraldusega nr 159 algatatud Kahala küla Pääsusilma kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 28. juunil kell...

Kahala küla Pääsusilma kinnistu detailplaneeringu eskiisi arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 29.03.2018 korraldusega nr 159 algatatud Kahala küla Pääsusilma kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 28. juunil kell...